Mensen | Page 4 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Mensen

Wytse Dassen

Wytse Dassen

Strategisch Adviseur Water en Omgevingsmanager

Met mijn kennis van watersystemen, de waterketen en omgevingsmanagement wil ik mensen tot samenwerken verleiden om de opgaven in Nederland waterland op te pakken. Alles is mensenwerk en daar ligt wat mij betreft de uitdaging. Uiteindelijk is iedereen gebaat bij schoner water, voldoende water en veilige dijken. Daar ga ik voor, dat is mijn passie.

Jeffrey de Bruijn

Jeffrey de Bruijn

Adviseur

Als adviseur bij Twynstra Gudde richt ik mij op het verbeteren van de bedrijfsvoering en de organisatie rondom vastgoed en huisvesting. Door mijn bedrijfskundige achtergrond plaats ik de vraagstukken altijd in het perspectief van de gehele organisatie. Met deze integrale aanpak kom ik tot oplossingen waar de klant écht wat aan heeft.

Léon de Caluwé

Léon de Caluwé

Geasocieerd partner en emeritus hoogleraar

Léon de Caluwé is geassocieerd partner bij Twynstra Gudde en emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is één van de bekendste organisatieadviseurs in het land en heeft honderden adviesopdrachten gedaan op het terrein van veranderen en de factor mens daarbij.

Jaap de Heer

Jaap de Heer

Partner Strategie en beleid

Ik houd mij bij voorkeur bezig met strategische en beleidskwesties en met de daaraan verbonden organisatie- en procesvragen.

Anne de Jager

Anne de Jager

Adviseur

Ik houd mij bezig met het vakgebied contracteren en risicomanagement. Hierin komen de verschillende facetten van een bouw-of infraproject samen; de techniek, het proces en de organisatie. Precies dit is waarom ik voor dit vakgebied heb gekozen; het oplossen van deze complexe puzzel.

Martine de Jong

Martine de Jong

Senior adviseur, procesbegeleider en onderzoeker

Als adviseur en procesbegeleider van Twynstra Gudde staat Martine de Jong voor vernieuwing en verbinding op grensvlakken: tussen inhoud en proces, tussen verschillende sectoren en disciplines, tussen afdelingen en organisaties, tussen publiek, privaat en maatschappelijk en tussen visievorming en uitvoering. Niet voor niets is haar expertise dan ook samenwerken tussen organisaties.

Jan Willem de Kleuver

Jan Willem de Kleuver

Senior Adviseur

Jan Willem de Kleuver is als adviseur en projectmanager werkzaam in de markt ruimtelijke investeringen met een politiek-bestuurlijke invalshoek op infrastructurele projecten.

Nico de Meester

Nico de Meester

Adviseur

De energiesector is aan het veranderen. De ontwikkeling naar decentrale duurzame energieopwekking is in volle gang. Als adviseur help ik opdrachtgevers met projectmanagement, omgevingsmanagement, samenwerken en veranderen. In de afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan in projecten over verschillende energiebronnen waaronder restwarmte en LNG.

Frederik de Vries

Frederik de Vries

Senior adviseur

De projecten waar ik in werk, bevinden zich voornamelijk in de markt van openbaar vervoer en infrastructuur. Altijd gericht op samenwerking tussen publieke en private partijen. Ik initieer en manage allianties en projecten tussen de publieke en private sector. In mijn projecten werk ik als zelfstandige, resultaatgerichte projectmanager. Ik breng overzicht en transparantie in complexe projecten en verbind de inhoud, proces en de bestuurlijke realiteit.

Dirk Dekker

Dirk Dekker

Geassocieerd partner

Ik ondersteun bestuurders, managers en professionals bij de besturing van hun organisatie.