Mensen | Page 21 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Mensen

Joost Voerman

Joost Voerman

Directeur

Sinds 2015 ben ik directeur van Twynstra Gudde. Als bestuursadviseur, trainer en coach ondersteun ik mensen en organisaties bij samenwerken en het nemen van besluiten.

Sander Vonk

Sander Vonk

Adviseur

In mijn rol als financieel manager houd ik mij bezig met financieel beheersen en optimaliseren van ruimtelijke ontwikkelingen en het adviseren daarover. Niet alleen het opstellen van grondexploitaties of haalbaarheidsanalyses is daarbij aan de orde, maar ook andere zaken als het maken van risicoanalyses, het monitoren van de liquiditeit en het regelen van de treasury binnen een project, het afrekenen van subsidies of onderzoek naar grondprijzen in de regio.

Niels Vrije

Niels Vrije

Senior Adviseur

Strategiebepaling voor het omgaan met je omgeving. Op het water moet je steeds opnieuw in wisselende omstandigheden koers bepalen om het optimale uit je zeilprestatie te halen.

Jaap Warmenhoven

Jaap Warmenhoven

Adviseur

Ik ben bij Twynstra Gudde oprichter van Is Ook, een uniek samenwerkingsverband van kunstenaars, ontwerpers en de organisatieadviseurs van Twynstra Gudde. Deze combinatie leidt tot een verrassende en verfrissende aanpak van uw vraagstuk. Ik houd mij graag bezig met vraagstukken rond samenwerking, participatie en belangenstegenstellingen. Vaak zijn daar zowel overheidsorganisaties en andere publieke partijen als burgers en private organisaties bij betrokken. Het Mutual Gains gedachtegoed van Twynstra Gudde speelt een belangrijke rol in mijn werk.

Wim Wensink

Wim Wensink

Managing Director

Ik adviseer bestuurders en organisaties over vraagstukken in nationale veiligheid, zoals bestrijding van terrorisme en radicalisering, bestrijding van georganiseerde misdaad en ondermijning, cybersecurity en grensmanagement.

Dorine Wesel

Dorine Wesel

Senior adviseur

Ik werk als senior adviseur het liefst met mensen aan hun eigen bezieling en die van hun organisaties als bron van ontwikkeling in alle soorten van organisaties.

Hans Westerveld

Hans Westerveld

Adviseur

Ik help gezondheidszorgorganisaties met het verbeelden van nieuwe werkprocessen. Ik doe dat meestal in het perspectief van een bouwplanontwikkeling, samen met betrokkenen uit de organisatie. Zo creëer ik commitment met de plannen en leg ik een fundament voor verdere ontwikkeling van de organisatie.

Edgar Wever

Edgar Wever

Adviseur

Het goed afwegen van investeringsbeslissingen en het bepalen van het maatschappelijk rendement hebben mij interesse. Op deze terreinen heb ik brede kennis en ervaring opgedaan met publieke en private partijen en op een breed scala van beleidsterreinen.

Simone Wevers

Simone Wevers

Adviseur

In aanbestedings- en contracteringsvraagstukken is een gedegen, inhoudelijke correcte oplossing essentieel, maar niet voldoende. Minstens zo belangrijk is het om te zoeken naar een oplossing waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden en die op de lange termijn werkbaar is.

Guido Wierink

Guido Wierink

Adviseur

Ik adviseer organisaties in zowel het publieke als private domein over het zo effectief mogelijk inzetten van hun bedrijfsmiddelen ten bate van een optimale bedrijfsvoering. Door een juiste afstemming tussen bedrijfsmiddelen (waaronder bedrijfsmatig vastgoed) en organisatiestrategie kunnen organisaties hun primair proces optimaal uitvoeren.