Mensen | Page 20 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Mensen

Hans Vermaak

Hans Vermaak

Geassocieerd Partner

Hans Vermaak is adviseur, docent en onderzoeker. Als adviseur richt hij zich op uitdagende organisatieveranderingen. Hij combineert in deze trajecten waar mogelijk alle drie deze rollen. Hij is associate partner van Twynstra Gudde.

Maurits Jan Vink

Maurits Jan Vink

Senior Adviseur

Als adviseur houd ik mij bezig met vraagstukken op het snijvlak van mensen en organisaties in verandering. Hierbij staan twee zaken centraal: - het verbinden van individuele en collectieve opgaven, drijfveren en belangen - het zoeken naar de juiste hefbomen of sleutels voor verandering.

Rutger Visser

Rutger Visser

Partner

Mijn hart ligt bij projecten. Ik ben graag langdurig als projectmanager of adviseur bij infrastructurele projecten betrokken . Vanuit mijn technisch bestuurskundige achtergrond leg ik de verbinding tussen de procesmatige/bestuurlijke kant en de inhoudelijk/technische kant. Ik werk sterk resultaatgericht en combineer dit met aandacht voor de projectomgeving en de betrokken bestuurders. Ik breng graag samen met een projectteam opgaven op het snijvlak van publiek en privaat verder.

Sander Vonk

Sander Vonk

Adviseur

In mijn rol als financieel manager houd ik mij bezig met financieel beheersen en optimaliseren van ruimtelijke ontwikkelingen en het adviseren daarover. Niet alleen het opstellen van grondexploitaties of haalbaarheidsanalyses is daarbij aan de orde, maar ook andere zaken als het maken van risicoanalyses, het monitoren van de liquiditeit en het regelen van de treasury binnen een project, het afrekenen van subsidies of onderzoek naar grondprijzen in de regio.

Niels Vrije

Niels Vrije

Senior Adviseur

Strategiebepaling voor het omgaan met je omgeving. Op het water moet je steeds opnieuw in wisselende omstandigheden koers bepalen om het optimale uit je zeilprestatie te halen.

Pieter Wackers

Pieter Wackers

Adviseur

Ik word gedreven door het oplossen van complexe vraagstukken, ik denk hierbij strategisch na en behoud een lange termijn focus. Door mijn sterke analytische vaardigheden en mijn ervaring met het werken in multidisciplinaire teams, excelleer ik in het aansturen van projecten en het komen tot een integrale oplossing, waar verschillende perspectieven en belangen worden verbonden en gecombineerd.

Wim Wensink

Wim Wensink

Managing Director

Ik adviseer bestuurders en organisaties over vraagstukken in nationale veiligheid, zoals bestrijding van terrorisme en radicalisering, bestrijding van georganiseerde misdaad en ondermijning, cybersecurity en grensmanagement.

Dorine Wesel

Dorine Wesel

Senior adviseur

Ik werk als senior adviseur het liefst met mensen aan hun eigen bezieling en die van hun organisaties als bron van ontwikkeling in alle soorten van organisaties.

Hans Westerveld

Hans Westerveld

Adviseur

Ik help gezondheidszorgorganisaties met het verbeelden van nieuwe werkprocessen. Ik doe dat meestal in het perspectief van een bouwplanontwikkeling, samen met betrokkenen uit de organisatie. Zo creëer ik commitment met de plannen en leg ik een fundament voor verdere ontwikkeling van de organisatie.

Edgar Wever

Edgar Wever

Adviseur

Het goed afwegen van investeringsbeslissingen en het bepalen van het maatschappelijk rendement hebben mij interesse. Op deze terreinen heb ik brede kennis en ervaring opgedaan met publieke en private partijen en op een breed scala van beleidsterreinen.