Mensen | Page 18 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Mensen

Iris van Dijk

Iris van Dijk

Adviseur

Als adviseur veiligheid houd ik mij bezig met vraagstukken op het gebied van fysieke, sociale en digitale veiligheid. Veiligheidsvraagstukken zijn zeer actueel en vragen altijd om een veelzijdige en door de organisatie breed gedragen aanpak. Voor mij staat leiderschap centraal bij veiligheidsvraagstukken. Wat voor leiderschap heeft deze organisatie nodig? Hoe kan ik helpen om de governancestructuur vorm te geven? Het geeft mij veel voldoening organisaties en mensen die worstelen met veiligheidsvraagstukken verder te brengen.

Jerome van Donk

Jerome van Donk

Adviseur

Als adviseur bij Twynstra Gudde ben ik actief op het snijvlak van bestuur, veiligheid en zorg. Ik krijg veel energie van het samenwerken met opdrachtgevers om te komen tot de kern van het probleem of het realiseren van een verbetering. Door samen met elkaar scherp in beeld te krijgen wat nodig is om het gewenste resultaat te bereiken. Mijn kracht ligt in het vinden van de essentie van een vraagstuk, het organiseren van samenwerking tussen relevante partijen en het toewerken naar het gewenste resultaat via projecten en programma’s.

Majka Van Doorn

Majka Van Doorn

Adviseur

Als Customer Experience Designer ontwerp ik nieuwe concepten, producten, diensten, noem maar op. Altijd vanuit het oogpunt van de klant. Of liever gezegd, de mens. Dat klinkt wellicht overdreven, maar je krijgt echt een andere oplossing als je naar mensen kijkt, in plaats van naar klanten. Ik gebruik graag het voorbeeld van de wegenwacht. Als je met pech langs de weg staat, en je bent op weg om je kinderen van school te halen, dan is het belangrijker dat je daar op tijd bent, dan dat je auto direct wordt gemaakt. Pas als je kijkt naar behoeftes en verlangens van mensen, kom je tot oplossingen die niet alleen in je hoofd kloppen, maar ook in je hart.

Frank van Es

Frank van Es

Partner

Mijn kennis en ervaring ligt op het vlak van veiligheid van infrastructurele objecten (tunnels, bruggen/sluizen/stuwen). Hierin wordt vaak vergeten dat de crux van een veilig object niet ligt in de techniek, maar bij degene die iets met deze techniek moet doen: de mens in de organisatie. Daarom richt ik mij vooral op organisatorische vraagstukken, van het opzetten van een goede (beheer)organisatie met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tot en met het bijbrengen van veiligheidsprocedures via opleiding, training en oefening.

Rogier van Es

Rogier van Es

Adviseur

Als adviseur bij Twynstra Gudde help ik opdrachtgevers met hun huisvestingsvraagstukken. Door mijn facility management én bedrijfskundige achtergrond ben ik in staat om een verbinding te leggen tussen de kernactiviteiten van een organisatie en de interne bedrijfsvoering. Mijn opdrachtgevers bevinden zich zowel binnen als buiten het publieke domein. In veel van mijn opdrachten vertegenwoordig ik mijn opdrachtgever bij de realisatie van huisvestingsprojecten. Als gedelegeerd opdrachtgever vormen de begeleiding van besluitvorming, aanbestedingsprocedures, gebruikersbetrokkenheid en de kwaliteit- en kostenbeheersing een belangrijk onderdeel van mijn werkzaamheden.

Iljan van Hardevelt

Iljan van Hardevelt

Partner

De realisatie van een sportcomplex, een museum of een bibliotheek is altijd een enorm spannend proces. Het is vaak politiek en emotioneel beladen. Er zijn heel veel belangen. Vaak gaat het om iconische gebouwen in het hart van een stad. Maar mij gaat het erom dat veel mensen uiteindelijk een theater bezoeken en er mooie voorstellingen beleven of ergens met plezier kunnen sporten. Als dat lukt, denk ik: ‘Dat hebben we mooi voor elkaar gekregen’.

Guus van Leerdam

Guus van Leerdam

Managing partner

Al bijna 15 jaar begeleid ik organisaties met projecten en vraagstukken in het energiesysteem. Ik ben gespecialiseerd in publiek-private samenwerking in de energie-infrastructuur en -industrie en breng complexe vraagstukken en initiatieven - met vuur en passie - van idee naar een weloverwogen investeringsbesluit.