Mensen | Page 17 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Mensen

Zappa van den Goorbergh

Zappa van den Goorbergh

Adviseur

Als adviseur risicomanagement houd ik mij bezig met het uitvoeren van risicoanalyses en de implementatie en uitvoering van risicomanagement. Dit doe ik voornamelijk binnen bouw- of infrastructuurprojecten en programma’s, want dat is waar mijn hart sneller van gaat kloppen!

Marga van den Hurk

Marga van den Hurk

Adviseur Water en Klimaat

Samen en alleen. Droog en nat. Hoog en laag. Transparant en troebel. Vast en vloeibaar. Zout en zoet. Water en land. Contrasten intrigeren mij. Het krachtenspel tussen ogenschijnlijk tegengestelde begrippen zorgt voor dynamiek. Er ontstaan verschillende belangen, interpretatieverschillen, strategische gedragingen en conflicten, maar ook nieuwe kansen en oplossingsmogelijkheden.

Evelien van der Kuil

Evelien van der Kuil

Partner Twynstra Gudde, manager adviesgroep Water

Binnen het waterdomein help ik opdrachtgevers vanuit verschillende rollen bij veranderingen. Opdrachtgevers waarderen mijn scherpe analytische blik en mijn enthousiasme waarmee ik richting geef aan het proces voor deze veranderingen.

Peter van der Lugt

Peter van der Lugt

Partner

‘Iemand om mee te praten’, zeg ik nogal eens als mensen vragen wat ik doe/ben. Dat ‘gesprek’ gaat vaak over het ‘ambacht’ van besturen en het daarin vinden van de goede balans tussen daadkracht, betrokkenheid en reflectie. Mijn gesprekspartners zijn bestuurders, toezichthouders, managers, maar ook professionals en beleidsmakers die in het bestuurlijke ‘spel’ actief zijn. Daarbij gaat het nooit alleen over de inhoudelijk-functionele kant van de vraag, maar ook over de onderliggende persoonlijke aspecten, die altijd mede bepalend zijn in bestuurlijke processen.

Ilta van der Mast

Ilta van der Mast

Partner

De huidige tijd noodzaakt overheid, bedrijven en instellingen tot een heroriëntatie op hun taken en activiteiten. Dat geldt ook voor woningcorporaties. In deze transitie lever ik mijn bijdrage op ontwikkelende wijze. Alle vraagstukken in het ruimtelijk domein gaan over deze herdefiniëring. Wie heeft er nog de regie? Waar kunnen sterke allianties gebouwd worden om de ruimtelijke toekomst van Nederland sterker te maken?

Berend van der Molen

Adviseur

Ik help organisaties publieke waarden te realiseren door samen te werken aan de verbetering van strategie, besturing, beleid, samenwerking en de optimalisatie van het primaire proces.

Thijs van der Spil

Thijs van der Spil

Founder bij Humanex

Als founder van Humanex richt ik me op het adviseren van bedrijven en overheden over hun digitale strategie en transformatie. Door toekomstbeelden te schetsen van het potentieel van technologie. Maar ook door concrete investeringsbeslissingen te formuleren voor innovatie en de realisatie te begeleiden met de juiste partners.

Hans van der Zwan

Hans van der Zwan

Adviseur

De energietransitie. We zitten er middenin. De overgang naar een schone economie en een duurzame energievoorziening heeft impact op iedereen. Het verandert de wijze waarop wij wonen, werken en ons verplaatsen. Als adviseur lever ik graag mijn bijdrage aan de versnelling van de energietransitie. En daarmee aan de verdere verduurzaming van Nederland.

Stijn van Diemen

Stijn van Diemen

Senior adviseur Creatieve strategie

Ik breng u van ambitie naar relevantie. Met een creatieve invalshoek bedenken we samen wat u kunt zijn en doen, en hoe dat van belang wordt voor anderen.

Corinna van Diepen-Knegjens

Corinna van Diepen-Knegjens

Partner

Wat heeft een organisatie nodig om optimaal te presteren? Met kennis van huisvesting en facility management zoek ik naar wegen om organisaties sterker te maken. Het verrast me steeds weer hoezeer je met de juiste keuzes op dit gebied invloed hebt op het functioneren van mensen en organisaties. Het gaat echt ergens om. Het gaat om het versterken van de samenwerking, identiteit en meer flexibiliteit. Iedere opgave is uniek waardoor het ook steeds een nieuwe puzzel is. Dat boeit me enorm.