Mensen | Page 13 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Mensen

Eline Schiks

Eline Schiks

Senior adviseur en Interimmanager

Organisaties helpen om duurzame ontwikkeling op gang te brengen is de rode draad in mijn werk. Dit doe ik op basis van ruim 25 jaar (inter)nationale kennis en ervaring als manager, bestuurder en adviseur in de zorg en de farmaceutische industrie. Hierdoor spreek ik de taal van uw organisatie en kan ik een vertaalslag maken van de nieuwste inzichten naar de praktijk.

Dolf Scholte

Dolf Scholte

Partner

Hoe komen grote vastgoedprojecten in bestuurlijk en politiek gevoelige omgevingen tot stand? Plankwaliteit is belangrijk. Maar als een project ontspoort, komt dat meestal door andere factoren. Bijvoorbeeld doordat eigenbelang prevaleert boven samenwerkingsbelang. Het is mijn specialiteit om zulke projecten vlot te trekken. Wat ik daarvoor inbreng is kennis van vastgoed, strategisch inzicht en de capaciteit om conflicten te beheersen.

Bote Scholtens

Bote Scholtens

Adviseur

Ik adviseer organisaties bij het ontwikkelen van dienstverleningsconcepten en het verbeteren van de bedrijfsvoering. Vanwege mijn achtergrond in de hotellerie en het facility management, heeft de ondersteunende dienstverlening mijn bijzondere interesse. Mijn opvatting is, dat de klant voor iedere dienstverlenende organisatie het uitgangspunt moet zijn. Wat beweegt de klant, wat zijn zijn drijfveren, hoe ontwikkelt hij zich in de toekomst? Ik help mijn opdrachtgevers om deze vragen te beantwoorden, zodat de dienstverlening nu en in de toekomst van waarde is voor hun klant.

Erna Scholtes

Erna Scholtes

Adviseur

Als organisatieadviseur werk ik graag en vooral voor opdrachtgevers uit de (rijks)overheid, in het bijzonder toezichthouders en rekenkamers en voor de sectoren gezondheidszorg en onderwijs. Hen kan ik van dienst zijn bij vragen rond strategieontwikkeling, het inrichten van de besturing en bij gevoelige evaluaties.

Wicher Schönau

Wicher Schönau

Partner

De samenleving verandert snel, zo ook de manier waarop publieke organisaties hun vastgoed beheren. Ik wil een bijdrage leveren aan nieuwe vormen van publiek vastgoedmanagement, passend bij deze tijd en gebaseerd op nieuwe waarden.

Jeroen Schouten

Jeroen Schouten

Senior adviseur Strategy Counsellors

Ik ben Jeroen Schouten. Ik heb 25 jaar ervaring in de gezondheidszorg met name in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg maar ook in de GGZ en de ziekenhuissector. Vanuit mijn brede management- en advieservaring in de zorg (van onderzoeker, bestuurssecretaris tot manager en senior organisatieadviseur) help ik zorgorganisaties met (strategische) positionerings- en verbetervraagstukken. Ik ben hierbij gewend om te functioneren op het hoogste, strategische bestuurs- en managementniveau. In mijn advieswerk vind ik het belangrijk om de brug te slaan van strategie naar praktijk en omgekeerd. Dat lukt mij omdat ik weet wat de essentie en de (strategische) belangen zijn van de verschillende soorten organisaties in de zorg. Ik ken deze organisaties van binnenuit. Ik weet hoe de interne dynamiek werkt van verschillende zorginstellingen en welke invloed dit heeft op het functioneren van een organisatie op haar omgeving.

Ruud Schrauwen

Ruud Schrauwen

Adviseur

Samenwerken is essentieel bij een bouwproces. Of het nou gaat om een samenwerking tussen twee opdrachtgevers, opdrachtgever en opdrachtnemer of tussen technisch- en contractmanagement. Alle neuzen moeten dezelfde kant op staan en iedereen moet zich daarvoor 100% inzetten. Helaas is dat niet altijd het geval en moeten er bruggen worden geslagen. Maar, hoe doe je dat?

Erwin Schrijver

Erwin Schrijver

Adviseur

Ik begeleid projecten op gebied van huisvesting en vastgoed integraal vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering. Met als specialisme de aanbestedingsfase van voorlopig en definitief ontwerp inclusief het vertalen van de ontwerpen en uitgangspunten richting de omgevingsvergunnings-aanvragen.

Elske Schrijvers

Elske Schrijvers

Senior adviseur

Ik heb veel ervaring met het begeleiden van en adviseren bij innovatieve aanbestedings- en contracteringstrajecten met name in de bouwsector, van strategie tot daadwerkelijk uitvoeren, contracteren en onderhandelen. Speciale interesse gaat daarbij uit naar het smeden van werkende samenwerkingsrelaties tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Marjan Schuitema

Marjan Schuitema

Adviseur

Marjan adviseert zowel publieke als private organisaties op het gebied van huisvesting en bedrijfsvoering. Wat gaat er goed, maar vooral waar liggen kansen? Ze streeft hierbij de ambitie na om vanuit een gestructureerd proces samen een optimaal eindresultaat te bereiken.