Mensen | Page 11 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Mensen

Roy Nieuwenhuis

Roy Nieuwenhuis

Adviseur

Onze woon- en leefomgeving elke dag weer een stukje mooier maken, dat is waar mijn werk om draait. Met een enthousiaste, proactieve houding probeer ik gebiedsontwikkelingen werkend te krijgen. Opdrachten waaraan ik werk betreffen onder meer de transformatie van voormalige instellingsterreinen en de realisatie van initiatieven voor woningbouw. Mijn toegevoegde waarde lever ik door met een frisse blik kennis en ideeën in te brengen en samen met u als opdrachtgever de strategische koers te bepalen.

Hanke Nijman

Hanke Nijman

Adviseur

Er komen veel maatschappelijke en technologische ontwikkelingen af op de energiesector. Door de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame en lokale energiebronnen verandert de energiemarkt. Tegelijkertijd zitten we middenin een digitale transformatie. Nieuwe technologieën bieden de mogelijkheid om anders om te gaan met het energiesysteem. Dat vraagt nieuwe samenwerkingen tussen verschillende stakeholders. Als adviseur en procesmanager richt ik me op deze samenwerkingsvragen.

Pim Nijssen

Pim Nijssen

Partner

Ik help partijen beter samenwerken. Dat doe ik als adviseur, trainer of coach. Opdrachtgevers vragen mij hen te helpen bij het bouwen, verbeteren of evalueren van een samenwerkingsverband of voor het opleiden van professionals rondom de vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen samenwerken.

Maatje Nooren

Maatje Nooren

Senior adviseur

Mijn kracht ligt in het positioneren van infrastructurele en mobiliteitsprojecten in hun brede politiek-bestuurlijke omgeving. Daarvoor richt ik mij op het regisseren van het besluitvormingsproces en op het regisseren van de beeldvorming rond een project. Dit doe ik door de belangen van de betrokken partijen en de drijfveren van de betrokken personen te verwoorden, te benutten en te verbinden. Daarbij schakel ik en ‘vertaal’ ik tussen de projectinhoudelijke kant en de bestuurskamer.

Henriëtte Nooter

Henriëtte Nooter

Adviseur

Met mijn opleiding in bouwmanagement heb ik zowel een achtergrond in civiele techniek als in (project)management. Hierdoor ben ik in staat om naast de technische aspecten, ook de bestuurlijke en organisatiekundige aspecten van complexe infrastructurele projecten te doorgronden.

Ronald Odenkirchen

Ronald Odenkirchen

Manager en adviseur

Sinds juni 2000 ben ik werkzaam voor Twynstra Gudde, als manager interim managementvraagstukken, programmamanagement en adviseur binnen het veiligheids- en publieke domein.

Anna Oostveen

Anna Oostveen

Adviseur

Als adviseur bij Twynstra Gudde word ik graag uitgedaagd door complexe organisatievraagstukken. Zowel op bedrijfskundig niveau als op teamniveau weet ik mensen te betrekken bij (ingrijpende) veranderingen.

Lars Paardekooper

Adviseur Energie

Als adviseur bij Twynstra Gudde help ik publieke en private partijen met het boeken van resultaat in de transitie naar een duurzaam energiesysteem en een circulaire economie. Dit doe ik door het inzetten van projectmanagement, procesbegeleiding en Strategisch Omgevingsmanagement (SOM).

Marc Paats

Marc Paats

Managing Director

Ik ga graag met klanten op zoek naar werkende oplossingen. Door buiten bestaande kaders te denken, zijn er verrassende oplossingen mogelijk voor bestaande vraagstukken. Samen met ons team zijn wij in staat om complexe organisatie- en samenwerkingsvraagstukken op te pakken. Dit doen wij bij vele organisaties die een verantwoordelijkheid hebben op het brede gebied van veiligheid en maatschappij. Wij bouwen daarbij voort op de kwaliteiten en ervaring die Twynstra Gudde in de afgelopen jaren heeft opgebouwd rondom project- en programmamanagement, veranderkunde, samenwerkingskunde en professionaliserings- en leiderschapsontwikkeling. Ik ga graag met u in gesprek om te onderzoeken op welke wijze wij kunnen samenwerken.

Jan Pieter Pak

Jan Pieter Pak

Adviseur Informatieveiligheid en Privacy

Wat mij drijft, is dat ik wil bouwen aan succes. Samen met collega’s en opdrachtgevers de uitdaging aangaan om significante en blijvende verbetering aan te brengen in de resultaten van een onderneming of instelling. Geleid door de strategie en ambitie, werken aan effectiviteit, efficiency en veiligheid. Met inachtneming van belangen van mens en maatschappij en balancerend tussen de wens om te investeren in de toekomst en de noodzaak om op korte termijn resultaten te behalen.