Zinzi Stasse | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Zinzi Stasse

Adviseur Duurzaamheid en Sociaal Ondernemen

WHY? We zitten in een verandering van tijdperk. Het besef dat de economie van vandaag - met haar inmiddels zichtbare verwoestende en uitputtende kanten- moet veranderen, dringt tot steeds meer mensen en organisaties door. We kantelen naar een nieuwe economie waarin anders gekeken wordt naar waarden, naar eigenaarschap, inclusiviteit, gebruik en samenwerking. Lineair maakt plaats voor circulair en een hiërarchische top-down- wordt vervangen door een bottom-upnetwerkmaatschappij. Waar de overheid zich terugtrekt, pakt de burger de regie en neemt steeds meer verantwoordelijkheid. Sociaal ondernemers winnen terrein en bedrijven streven - naast het maken van winst - steeds vaker naar duurzaamheid en inclusiviteit. Daarnaast groeit bij al deze partijen het besef dat we de grote transitie-opgaven op gebied van kimaat, energie, circulair, sociaal, niet zonder elkaar kunnen bereiken.

About me

HOW?

Ik help organisaties bij transitie-opgaven. Vanuit een visie toewerken naar praktische, haalbare resultaten. Ik werk veel op het grensgebied tussen maatschappij, markt en overheid, en creëer allianties tussen deze partijen die leiden tot beweging. In een proces stel ik mij op als verbinder; ik zorg ervoor dat belangen van alle stakeholders meegenomen worden en dat er gezamenlijk gewerkt wordt aan een hoger doel. Ik geloof in de kracht van diversiteit en werk vaak met de ‘unusual suspects’. Alleen zo boeken we vooruitgang. Ik zoek daarom de samenwerking op met mensen met verschillende achtergronden en expertises en organisaties vanuit verschillende werelden (profit en non-profit).

WHAT?

- Strategische verandervraagstukken gericht op een duurzame toekomst

- Programma- en projectmanagement op transitie-opgaven

- Co-creatie, samenwerkingsvraagstukken tussen overheid, burgers en bedrijven

- Inspiratieworkshops: Donut-economie, Sustainable Development Goals, Circulaire economie

 

 

Publiek, privaat, burgers.. We hebben elkaar nodig bij het bereiken van maatschappelijke transitie

Blogs

  • Donut desire - Op naar het economische model van de 21e eeuw

    23 januari 2018 Lees verder