Zinzi Stasse | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Zinzi Stasse

Adviseur

We zitten in een verandering van tijdperk. Het besef dat de economie van vandaag - met haar inmiddels zichtbare verwoestende en uitputtende kanten- moet veranderen, dringt tot steeds meer mensen en organisaties door. We kantelen naar een nieuwe economie waarin anders gekeken wordt naar waarden, naar eigenaarschap, inclusiviteit, gebruik en samenwerking. Lineair maakt plaats voor circulair en een hiërarchische top-down- wordt vervangen door een bottom-upnetwerkmaatschappij. Waar de overheid zich terugtrekt, pakt de burger de regie en neemt steeds meer verantwoordelijkheid. Sociaal ondernemers winnen terrein en marktpartijen streven - naast het maken van winst - steeds vaker naar duurzaamheid en inclusiviteit. Ik werk graag aan vraagstukken die zich richten op een duurzame toekomst. Ik geloof dat organisaties sterker staan als ze een positieve impact creëren op milieu en maatschappij, naast het maken van winst, en help hen graag bij deze transitie. Mijn psychologische en bedrijfskundige achtergrond dragen eraan bij dat ik organisaties op een andere manier kan laten kijken naar waarden, organisatie en samenwerking. Ik werk graag op het grensgebied tussen maatschappij, markt en overheid, en creëer allianties tussen deze partijen die leiden tot beweging.

About me

“Ondernemend, met een maatschappelijk hart” is wat mij kenmerkt. Ik heb een enorme drive om bij te dragen aan ecologische of maatschappelijke uitdagingen maar doe dit graag in verbinding en op een ondernemende manier. In verbinding met de ‘unusual suspects’. Ik geloof in de kracht van diversiteit. Alleen zo boeken we vooruitgang. Ik zoek daarom de samenwerking op met mensen met verschillende achtergronden en expertises en organisaties vanuit verschillende werelden (profit en non-profit).

Waar ik goed in ben, is het vormen van een visie en deze vertalen naar concrete en praktische resultaten. Ik ben creatief, analytisch en werk gestructureerd. In een proces stel ik mij op als verbinder; ik zorg ervoor dat belangen van alle stakeholders meegenomen worden en dat er gezamenlijk gewerkt wordt aan een hoger doel. 

Toekomstbestendig ondernemen

Blogs

  • Donut desire - Op naar het economische model van de 21e eeuw

    23 januari 2018 Lees verder