Wouter Landman | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Wouter Landman

Onderzoekende adviseur

Ik ben geboeid door verandering in het primaire proces van publieke uitvoeringsorganisaties. In het primaire proces is het realiseren van verandering vaak het meest weerbarstig. De goedbedoelde ambities en veranderplannen stranden geregeld in de routines die praktische professionals met elkaar hebben ontwikkeld om het werk (goed) te doen. Ik ondersteun organisaties met het ontwikkelen van veranderrepertoire dat het primaire proces wel aanraakt.

About me

Ik ben een onderzoekende adviseur. Ik ben nieuwsgierig naar waardoor het in en rondom het uitvoerende werk gaat zoals het gaat. Mijn streven is de werking van een (uitvoerend) systeem te begrijpen om vanuit daar bij te dragen aan verandering. Die verandering probeer ik te realiseren door teams en andere werksystemen te begeleiden rondom concrete veranderopgaven, die bij voorkeur direct raken aan de maatschappelijke opdracht van een organisatie. Het onder ogen zien en beïnvloeden van de (collectieve) gedragspatronen speelt hierbij een belangrijke rol.

Mijn werk speelt zich hoofdzakelijk af in de driehoek van onderzoeken, veranderen en professionaliseren. Onderzoeken gaat over het begrijpen. Veranderen gaat over het beïnvloeden. Professionaliseren gaat over het begrijpen en beïnvloeden door anderen, in het bijzonder direct leidinggevenden. Het liefst combineer ik deze drie activiteiten, bijvoorbeeld door middel van actieonderzoek. Ik schrijf ook graag over uitvoeringspraktijken en het beïnvloeden daarvan. Mijn proefschrift gaat over betekenisgeving in het politiewerk en draagt de titel Blauwe patronen. Het geeft een unieke inkijk in het vakmanschap van politieagenten. Het boek is uitgegeven door Boom Lemma Uitgevers. Zie http://www.boomcriminologie.nl/criminologie-veiligheid/catalogus/blauwe-patronen-1# . Of voor een digitale versie http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/53690. Mijn promotieonderzoek heeft me geholpen de uitvoering van het politiewerk beter te begrijpen. Daarna ging de vraag naar het beïnvloeden van het politiewerk steeds nadrukkelijker bij mij spelen. Mede daarom heb ik met twee collega's een actieonderzoek verricht naar het realiseren van veranderingen in het leidinggeven aan en uitvoeren van het politiewerk. Hierover is een boek verschenen met de naam Spelen met weerbarstigheid.

Zie ook onze website http://spelenmetweerbarstigheid.twynstragudde.nl.

Mijn kracht ligt in de combinatie van mijn nieuwsgierige, onderzoekende houding en mijn betrokken, verbindende manier van handelen. Mijn uitdaging ligt in het benutten van de confrontatie vanuit de gedachte dat dit juist verbindend kan zijn. In de afgelopen jaren heb ik vooral ervaring opgedaan binnen de politie. Ik heb de ambitie om te verbreden naar andere maatschappelijke sectoren, zoals (jeugd)zorg en onderwijs. Hier heb ik een voorzichtig begin mee gemaakt. Mijn focus blijft hierbij liggen op veranderingen in het primaire proces; op de ontwikkeling van goed werk.

Twijfel is niet plezierig, maar zekerheid is absurd

Blogs

 • Mediaberichtgeving over etnisch profileren: een bijsluiter

  03 oktober 2016 Lees verder
 • Bezoek ook onze themasite: Spelen met weerbarstigheid bij het veranderen van politiewerk

  30 maart 2016 Lees verder
 • Wouter Landman

  De opleidingsreflex: meer van hetzelfde bij het organiseren van leerprocessen

  10 januari 2016 Lees verder