Wouter Dreimüller | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Wouter Dreimüller

Adviseur

Ik adviseer klanten over het optimaal benutten en managen van vastgoed en facilities. Het is mijn missie om de bedrijfsvoering en inzet van deze bedrijfsmiddelen te verbeteren. Dat doe ik door het opstellen van strategische plannen, het toepassen van de nieuwste managementinzichten en deze te verankeren in de cultuur van de organisatie.

About me

Voor de meeste bedrijven zijn vastgoed- en facilitymanagement geen kernactiviteit, maar wel een belangrijke voorwaarde voor een organisatie om te kunnen opereren. Het juiste gebouw en dienstverlening kunnen een belangrijke rol spelen in het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen, zowel financieel als strategisch. Ik breng expertise over deze onderwerpen in bij eigenaar-gebruikers van (bijzondere) faciliteiten, met als resultaat: beter beheersbare kosten en een hogere toegevoegde waarde. 

“Geregeld stilstaan bij je eigen organisatie levert meer op dan je kunt besparen op een project of contract.”

Blogs

  • Drie manieren om met facility en workplace services waarde toe te voegen

    03 april 2019 Lees verder
  • Corporate Real Estate Management: 6 kansen voor succes

    20 oktober 2017 Lees verder