Twan van der Heijden | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Twan van der Heijden

Adviseur

Projectmanagement, planeconomie en financiën, dat is voor mij als adviseur in ruimtelijke ontwikkelingen een waardevolle combinatie.

About me

Als Financieel manager in Gebiedsontwikkeling werk ik als strategie consultant o.a. in vraagstukken met een ruimtelijke component. Mijn kracht ligt in ‘slimme’ interactie met alle relevante betrokkenen en het ontrafelen van complexe vraagstukken tot begrijpbare en oplosbare eenheden, altijd met een integrale benadering van de financieel ruimtelijke vraagstukken. Mijn werkstijl is resultaatgericht, zelfstandig, creatief en met oog voor verschillende, soms tegengestelde belangen. Door mijn kennis van planeconomie en financiële engineering ben ik in staat breed naar vraagstukken te kijken, waarbij ik door middel van businesscases en risicoanalyses de haalbaarheid met bijbehorende risico’s inzichtelijk maak.

Ik heb veel ervaring met het opstellen en vertalen van (duurzame) businesscases, met grondverwerving, met haalbaarheidsonderzoeken naar onder meer innovatieve financieringsconstructies en met ontwikkelstrategieën. Ik werk graag in wisselend samengestelde teams uit meerdere disciplines. Hoofdzakelijk adviseer ik overheden en publiekprivate samenwerkingsverbanden in gebiedsontwikkelingen. Hier houd ik mij bezig met onder meer het proces- en projectmanagement, haalbaarheidsonderzoeken, businesscases en control. Daarnaast richt ik mij op creatieve financiering: oplossingen voor actuele en relevante vraagstukken om partijen in staat te stellen gebiedsontwikkeling vlot te trekken of lastige ontwikkelingsopgaven haalbaar te maken.

De kennis en ervaring die ik opdoe in mijn opdrachten op langlopende gebiedsontwikkelingen, pas ik toe in mijn adviezen. Hierdoor ben ik in staat om voor het gebiedsontwikkelingsproces, van voorbereiding tot uitvoering, op zowel strategisch als op operationeel niveau integraal te adviseren en beide niveaus met elkaar te verbinden. Ik zet mij graag in voor het realiseren van ruimtelijke ontwikkelingen met oog voor mens en milieu, waarbij welafgewogen, goed onderbouwde beslissingen worden genomen op basis van feiten en realisme.

Blogs

  • Gronduitgifte versnelt door een innovatieve aanpak van erfpacht

    01 november 2016 Lees verder