Stijn van Diemen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Stijn van Diemen

Senior adviseur Strategische marketing

‘Organisaties die zich wensen te ontwikkelen, kunnen dat alleen succesvol doen als hun ambities relevant zijn voor hun doelgroepen. Want het aanbod moet natuurlijk wel een vraag beantwoorden.’

About me

Van ambitie naar relevantie

Organisaties die zich wensen te ontwikkelen, kunnen dat alleen succesvol doen als hun ambities relevant zijn voor hun doelgroepen. Want het aanbod moet natuurlijk wel een vraag beantwoorden. Dat vraagt om een scherpe definitie van die ambities: zijn ze begrijpelijk en uitvoerbaar? Voeren ze ons ver genoeg? Inspireren ze onszelf en onze omgeving? Vervullen ze een maatschappelijke functie, die ons relevant maakt?

Ik heb ruim vijfentwintig jaar ervaring in positionering, corporate identity en strategische marketing. Ik inspireer en adviseer mijn opdrachtgevers zodat ze de volgende stap kunnen zetten. Met een creatieve invalshoek, scenario’s, conceptontwikkeling en design thinking als methode. Met oog voor de uitvoerbaarheid en navolgbaarheid van het resultaat. En met name in de zorg, het onderwijs en de publieke sector; maar ook in technologie en in gebiedsontwikkeling. Mijn opdrachtgever is iedere organisatie die zichzelf een maatschappelijke opdracht geeft.

Blogs