Stijn van Diemen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Stijn van Diemen

Senior adviseur Strategy Counsellors

‘Organisaties die zich wensen te ontwikkelen, kunnen daarin volgens mij alleen maar succesvol zijn als hun ambities relevant zijn voor hun doelgroepen. Want hun aanbod moet natuurlijk wel een vraag beantwoorden.’

About me

Van ambitie naar relevantie

‘Organisaties die zich wensen te ontwikkelen, kunnen daarin volgens mij alleen maar succesvol zijn als hun ambities relevant zijn voor hun doelgroepen. Want hun aanbod moet natuurlijk wel een vraag beantwoorden. Dat vraagt om een scherpe definitie van die ambities: zijn ze begrijpelijk en uitvoerbaar? Voeren ze ons ver genoeg? Inspireren ze onszelf en onze omgeving? Vervullen ze een maatschappelijke functie, die ons relevant maakt?’

Stijn heeft ruim vijfentwintig jaar in positionering, corporate identity en strategische marketing. Hij hanteert een creatieve invalshoek om zijn opdrachtgevers te inspireren en te adviseren in hun zoektocht naar hun volgende stap. Met scenario’s, conceptontwikkeling en design thinking als methode. Met oog voor de uitvoerbaarheid en navolgbaarheid van het resultaat. En met name in de zorg, het onderwijs en de publieke sector; maar ook in technologie en in gebiedsontwikkeling. ‘Mijn opdrachtgever is iedere organisatie die zichzelf een maatschappelijke opdracht geeft.’

Blogs