Sterre Colenbrander | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Sterre Colenbrander

Adviseur

Met mijn academische achtergrond in de politicologie en bestuurskunde ben ik al lange tijd geïnteresseerd in complexe maatschappelijke vraagstukken en hun politieke context. Ik ben afgestudeerd op een onderzoek naar mogelijke oplossingen voor belemmeringen die netwerken met burgers en private partijen ervaren.

About me

In mijn werk zie ik hoe innovatieve vormen van sturing, samenwerking en participatie zorgen voor verse energie en innovatieve ideeën. Ik help graag mee een proces uit te zetten in deze veranderende omgeving. Dat doe ik door te adviseren over het inrichten van nieuwe organisaties, het begeleiden van samenwerkingsovereenkomsten tussen stakeholders, het verzorgen van trainingen, maar kan ook betekenen dat ik mij stort op het formuleren van een governance code om integriteit van bestuur en toezicht binnen een organisatie te borgen. In opdrachten merk ik hoe waardevol het voor opdrachtgevers is om een frisse en onafhankelijke blik in te vliegen. Door soms eerst een stapje terug te doen, kan worden voorkomen dat het gehele proces achter de feiten aan wordt aangelopen. Tegenstrijdige verwachtingen en belangen in dat proces fascineren mij en vormen een mooie professionele uitdaging. In opdrachten neem ik een flinke portie energie mee, ben ik betrouwbaar, kritisch en ontstijg ik de waan van de dag.