Sharon Blair | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Sharon Blair

Adviseur

Gemeenten en andere overheden opereren in een dynamische omgeving en veranderen is nodig om hierop te kunnen inspelen. Het begeleiden, ondersteunen en adviseren van deze organisaties bij deze veranderingstrajecten is waar ik me met name op richt. Werken voor organisaties waar politiek en maatschappij bijeenkomen is inspirerend. Vanuit een grote betrokkenheid bij mijn opdrachtgevers en ruime ervaring met de (lokale) overheid, werk ik aan het bereiken van de gewenste resultaten. Dit door ervaring met het aansturen van complexe processen te combineren met inhoudelijke kennis.

About me

Betrokkenheid, samenhang en resultaat zijn enkele steekwoorden die mijn aanpak typeren.

Voorbeelden van projecten zijn:

  • de projectleiding van de gemeentelijke herindeling van de Utrechtse Heuvelrug
  • de projectleiding van de fusie die heeft geleid tot de nieuwe gemeente Medemblik
  • de projectleiding van het project rondom de splitsing van de gemeente Boarnsterhim (twee herindelingen en twee grenscorrecties)
  • de projectleiding van de regionalisering van de brandweer in Drenthe
'Niet voor mijn opdrachtgevers maar met mijn opdrachtgevers'

Blogs

  • Het nieuwe (concept) beleidskader Gemeentelijke Herindeling: enkele aandachtspunten en spanningen ontleed

    20 februari 2019 Lees verder
  • Regionalisering: naar één brandweer Drenthe

    21 augustus 2013 Lees verder