Sander Merkus | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Sander Merkus

Adviseur Narratieve strategievorming

Verhalen zijn de bouwstenen van betekenis binnen besluitvorming, samenwerking en organisatieontwikkeling. Ik verzamel verhalen die leven in de ‘onderstroom’ van organisaties. Daardoor krijg ik inzicht in belangen en spanningen die nergens expliciet beschreven staan maar die deze processen sterk kunnen beïnvloeden. Ondanks formele afspraken en heldere contracten spelen er altijd onzekerheden en onverwachte dynamieken binnen besluitvorming, planvorming en uitvoering. De verhalende methode vormt de sleutel waarmee ik inzicht bied en oplossingen aanreik om processen te verbeteren.

About me

Vanuit mijn inzicht in de informele leefwereld binnen teams, organisaties en samenwerkingsverbanden adviseer ik hoe om te gaan met spanningen en blokkades die succes in de weg kunnen staan. Ik help om een gezamenlijk verhaal te maken vanuit de verschillende en soms botsende beelden van verschillende partijen waardoor diepgevoeld commitment ontstaat. Ook help ik bij het construeren van een nieuw dominant verhaal binnen besluitvorming en projecten dat het gedrag en de houding van mensen verandert waardoor processen beter gaan lopen.

Mijn promotieonderzoek op basis van verhalen, framing en belangen geeft mij een lens die inzicht en handelingskaders biedt wanneer er wordt gevoeld dat er ‘dingen in de onderstroom spelen’ die ongrijpbaar lijken maar wel de lopende processen sterk beïnvloeden. Of ik nu onderzoek, evalueer, ontwikkel of organiseer, mijn vraag luidt altijd: ‘wat is het verhaal?’

 

Betere processen door inzicht in botsende belangen

Blogs

  • Sander Merkus

    Narratieve kwaliteitsinformatie: ‘breng het verhaal achter de cijfers naar voren’

    24 juni 2019 Lees verder