Blogs | Page 6 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blogs

Rudy Kor

Je mag hopen dat de gekozen projectmanagement-methode meer problemen oplost dan oplevert

22-05-2018
reageer
Rudy Kor

Een paar weken geleden werd ik geïnterviewd door Eduard van Brakel voor het digitale magazine Management Impact. Het leerzame van zo’n interview en vervolgens van het artikel, is dat je de eigen opvattingen door de ogen van iemand anders leest. Een aantal opvattingen die ik blijk hebben over het projectmanagement heb ik uit zijn gespreksverslag gehaald.

Rudy Kor

Als je een netwerk op z'n beloop laat, verwatert het; organiseer het! (zeggen Willems c.s. in hun boek)

17-04-2018
reageer
Rudy Kor

Al lezend in het boek 'Organiseren in en met netwerken', werd het me duidelijk waarom ik me vaak onttrek aan netwerkachtige constructen. In het boek sommen de auteurs een verhelderend rijtje onzekerheden op die blijkbaar inherent zijn aan netwerken, zoals de afwezigheid van een duidelijk machtscentrum (terwijl ik houd van enige duidelijkheid vanaf het begin). Ook hoort er vaak het gevoel bij ‘we kunnen niet met elkaar, maar ook niet zonder elkaar. Ook onzekermakend is het anders zijn van de anderen. Daarbij komt ook nog dat de gezamenlijkheid geen van te voren bekende coördinatie-mechanismes heeft. En toch hebben netwerken in veel situaties hun meerwaarde.

Rudy Kor

Hoe wij als onbetaalde medewerkers Facebook en Google informatie leveren - gelezen in 'De vier - het verborgen DNA van Facebook, Google, Amazon en Apple'

08-04-2018
reageer
Rudy Kor

Scott Galloway schreef een opmerkelijk boek over de manier waarop Facebook, Google, Amazon en Apple, elk op een eigen wijze, een merk hebben gebouwd en hoe ze hun eigen markten domineren. Voor die managers en bedrijfskundigen die zich bezighouden met de positionering van hun merk is het is het boek dat veel praktische inzichten bevat. Ook diegenen die zorgen maken over de keerzijde van de dominantie van deze organisaties krijgen hiervoor ammunitie aangereikt.

Rudy Kor

Voorkom misbruik van het begrip 'team'

27-03-2018
reageer
Rudy Kor

Op dinsdag 27 maart organiseerde 'MI-management Impact' een studiedag over teams, naar aanleiding van het verschijnen van het Handboek Teamcoaching van Martijn Vroemen. Ik was benieuwd naar nieuwe inzichten over dit onderwerp, want het lijkt er soms wel op dat individueel werken niet meer van deze tijd is (zei deze man die deze tekst tikt in complete afzondering). Steeds meer werk wordt immers in teams georganiseerd in plaats van in afdelingen (ook al denk ik wel eens dat het woord 'afdeling' vervangen wordt door 'team' zonder dat er verder iets verandert in de wijze van werken, maar dat terzijde). En ik zie veel projectteams en zelfsturende teams worstelen met hun onderling functioneren. Dus ging ik op zoek naar wat een succesvol team kenmerkt, hoe je die 'bouwt' en wat de rol van een (project)leider hierbij is (als we die nog nodig hebben ...)