Blogs | Page 4 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blogs

Rudy Kor

De projectleider blijft ook in dit 'agile tijdperk' nodig

19-07-2018
reageer
Rudy Kor

Met enige stelligheid wordt het einde van de rol van projectleider verkondigd. Dit hangt onder meer samen met de opkomst van zelfsturende (project)teams. Als je alleen al naar de hoeveelheid publicaties hierover kijkt, lijkt erop dat er geen andere projectteams meer bestaan. Maar niets is minder waar! Heel veel projectteams zijn helemaal geen zelfsturende teams, maar worden geleid door een projectleider.

Rudy Kor

Hougaard's boek is een pleidooi voor aandachtig en mindful leiderschap

12-07-2018
reageer
Rudy Kor

Rasmus Hougaard schreef het boek 'Hoe leiders denken – hoe je jezelf, je team en je organisatie naar uitzonderlijke resultaten leidt'. Hougaard is de oprichter van The Potential Project, een organisatie die trainingen geeft aan bedrijven om meer mindful te werken en zo de productiviteit te verhogen. Hij heeft op grond van onderzoek de conclusie getrokken dat er drie mentale eigenschappen zijn die van essentieel belang zijn voor goede leiders: mindfulness, selflessness (verder in het Nederlands aangeduid als onbaatzuchtigheid) en compassion (in het boek verder aangeduid als compassie). Een van de uitgangspunten in het boek is dat de leider in staat moet zijn eigen gedachten te managen, want pas dan is hij in staat om zijn eigen leven te bepalen en kan dan pas leidinggeven aan anderen.

Rudy Kor

Gelezen - Queeste naar goed werk – over krachtige professionals in een lerende organisatie, Manon C.P. Ruijters - Een degelijk boek dat aanzet tot reflecteren over leren en organiseren

03-07-2018
reageer
Rudy Kor

Eind 2017 jaar hield Professor Ruijters haar inaugurele rede op de Vrije Universiteit in Amsterdam, bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Leren, ontwikkelen en gedragsverandering. Ter voorbereiding hiervan schreef ze dit boek dat ze inkortte tot haar oratie. Het boek neemt de lezer mee op haar zoektocht waar praktijk en kennis over leren, organiseren, de rol van leiders, de houding van professionals en de lerende organisatie anno nu staat.

Rudy Kor

Gelezen: Een toegankelijk boek over veranderkundige concepten

03-07-2018
reageer
Rudy Kor

De 190 pagina’s van 'Perspectieven op veranderen onder redactie van Jaap Boonstra' zijn verdeeld over acht hoofdstukken van net zo veel auteurs die een aantal centrale thema's in verandermanagement behandelen zoals leider in verandering; diagnosticeren; interveniëren draagvlak creëren en omgaan met weerstand. De acht hoofdstukken zijn een selectie uit de twintig audio-cd’s die een kleine tien jaar geleden zijn verschenen in de ‘Verandermanagement box’ (die nog steeds verkrijgbaar is) en bewerkt zijn.