Blogs | Page 3 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blogs

Rudy Kor

Managen bestaat uit dertig activiteiten die nodig waren, zijn en blijven

24-10-2018
reageer
Rudy Kor

Met plezier heb ik het boek ‘Management moet – beter presteren door slim te managen’ van mijn collega Martijn Jansen gelezen (dus in het navolgende zal er wel sprake zijn van enige subjectiviteit). Hij heeft zijn lijvig proefschrift, dat hij in mei van dit jaar op de VU in Amsterdam met verve en succes verdedigde, nu in een wat compacter (186 pagina’s) boek verwoord. Zijn boek is enerzijds een verslag van zijn promotieonderzoek (wat voor mij soms afleidde van de grote lijn in een betoog) en anderzijds een ‘werkboek’ voor zij die (gaan of willen) managen of gemanaged worden.

Rudy Kor

Er zijn zeven essentiële vragen die helpen bij het snel ter zake te komen in gesprekken

30-09-2018
reageer
Rudy Kor

In het recent verschenen boek 'De COACHmethode – praat minder en verander voorgoed je manier van leidinggeven', van M.B. Bungay Stanier worden zeven kernachtige vragen uitgewerkt die voorkomen dat je in een gesprek afdwaalt. Iedereen die in welke rol dan ook regelmatig helpende gesprekken voert, heeft baat bij de praktische methode van dit boek. Na lezing zou de lezer het boek eigenlijk op een zichtbare plek moeten neerleggen, zodat de vier dik gedrukte woorden van de subtitel hem regelmatig ‘tot de orde roepen’. Die woorden zijn PRAAT MINDER, VRAAG MEER. Het boek helpt de lezer met praktische handreikingen hoe dat te doen.

Rudy Kor

Het boek van J. Boonstra is een degelijk boek met aanknopingspunten waar de veranderaar mee aan de slag kan

31-07-2018
reageer
Rudy Kor

In het boek 'Veranderen als samenspel' heeft Jaap Boonstra zijn ervaringen met veranderen in 250 pagina’s vastgelegd. Het boek is bedoeld voor leidinggevenden, studenten en adviseurs. Om zijn ideeën te ordenen gebruikt hij een handzaam model, waarbij het begrip ‘spel’ centraal staat. Een mooie vondst, want uiteindelijk is het leven in organisaties (van speeltuinvereniging tot multinational) niet meer dan een spel met eigen regels. Het spelmodel voor veranderen bevat zeven plus twee ‘bouwstenen’; volgens de verzamelingenleer kan een mens dat nog onthouden.

Rudy Kor

8 lessen over projectmanagement naar aanleiding van de aanleg van de NZL.

24-07-2018
reageer
Rudy Kor

De Noord-Zuidlijn op 21 juli 2018 feestelijk in gebruik genomen. De aanleg is enerzijds een staaltje hoogwaardige tunnel techniek en anderzijds heeft de stad Amsterdam er lang hinder van ondervonden. Het beoogde resultaat is er, een 'buis' (soms twee buizen) over 10 kilometer door een stad met acht stations, maar wel later en duurder.