Blogs | Page 2 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blogs

Rudy Kor

Veranderen van mensen kan niet als de (destructieve) effecten van gedrag onbesproken blijven

09-12-2018
reageer
Rudy Kor

Als het in mijn studie (jaren 70 van de vorige eeuw) over het veranderen van organisaties ging was het boek van Bennis Benne and Chin ‘The planning of Change’ een van de standaardwerken. De auteurs hadden toen weinig concurrentie, want het vak van veranderkunde was nog in opkomst. Hoe anders is het de laatste decennia. Het wordt op universiteiten onderwezen en er zijn ontelbare masterclasses, seminars en boeken. Boeken zoals het recent verschenen boek van Ten Have c.s. ‘Verandermanagement Veranderd’ maar ook boeken als ‘Who Stole my cheese’ of bij een ander verhalend boek ‘Onze ijsberg smelt’ waarin de zeven principes van veranderen door John Kotter op speelse wijze worden uitgelegd. Op zoek naar nieuwe inzichten, inspiratie en wijsheid toog ik naar het door de uitgever Management Impact georganiseerde ‘Jaarcongres Verandermanagement 2018’. Enkele indrukken die ik over de wondere wereld van de veranderkunde heb opgedaan volgen hieronder.

Rudy Kor

Valt er over fusies te leren van magiërs en sjamanen ?

18-11-2018
reageer
Rudy Kor

In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd in de ‘organisatiekunde’ het begrip 'cultuur’ geïntroduceerd. Voor die tijd werd gesproken over de ‘zachte kant van organiseren’ waarbij termen werden gehanteerd als sfeer en klimaat. Cultuur werd het nieuwe verzamelbegrip voor ‘zo doen we het hier’. Cultuur uit zich onder meer in rituelen, symbolen, helden en waarden. Cultuur lijkt wel hét voornaamste onderscheidende kenmerk voor slagen en falen van organisaties. Zo hoor je vaak dat VDL, een Nederlands bedrijf in de maakindustrie, het volgens velen zo goed doet omdat het een ‘familiecultuur’ heeft. En dat er bij veel banken een ‘commerciële cultuur’ bestaat waardoor er minder controles op witwassen zijn. En de rijksoverheid schijnt een bureaucratische cultuur te hebben die los staat van de lokale overheden.

Rudy Kor

Het VeranderCanvas helpt een team bij het inzichtelijk maken van de veranderopgave

08-11-2018
reageer
Rudy Kor

In lijn met het ProgramCanvas, het ProjectCanvas, Canvas Omgevingsmanagement hebben de medewerkers van Ten Have-Change Management het VeranderCanvas geschreven. Ze hebben een goed geschreven, praktisch en visueel aantrekkelijk (werk)boek gemaakt waarin de veranderkundige theorie over veranderen tot het noodzakelijk minimum is beperkt.

Verandermanagement
Rudy Kor

Projecten kunnen niet zonder management: over zelfsturende teams en projectmanagers

07-11-2018
reageer
Rudy Kor

In een doorsnee organisatie zijn er veel projecten, zoals de integratie van twee systemen, ontwikkeling van een digitaal lespakket, nieuwe huisvesting, ontwerpen van een andere huisstijl, of het invoeren van een andere behandelmethodiek voor demente patiënten. Om een project tot een goed einde te brengen, is er altijd aandacht nodig voor het uitvoeren van een een aantal projectmanagementtaken.

Projectmanagement