Blogs | Page 2 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blogs

Rudy Kor

Valt er over fusies te leren van magiërs en sjamanen ?

18-11-2018
reageer
Rudy Kor

In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd in de ‘organisatiekunde’ het begrip 'cultuur’ geïntroduceerd. Voor die tijd werd gesproken over de ‘zachte kant van organiseren’ waarbij termen werden gehanteerd als sfeer en klimaat. Cultuur werd het nieuwe verzamelbegrip voor ‘zo doen we het hier’. Cultuur uit zich onder meer in rituelen, symbolen, helden en waarden. Cultuur lijkt wel hét voornaamste onderscheidende kenmerk voor slagen en falen van organisaties. Zo hoor je vaak dat VDL, een Nederlands bedrijf in de maakindustrie, het volgens velen zo goed doet omdat het een ‘familiecultuur’ heeft. En dat er bij veel banken een ‘commerciële cultuur’ bestaat waardoor er minder controles op witwassen zijn. En de rijksoverheid schijnt een bureaucratische cultuur te hebben die los staat van de lokale overheden.

Rudy Kor

Het VeranderCanvas helpt een team bij het inzichtelijk maken van de veranderopgave

08-11-2018
reageer
Rudy Kor

In lijn met het ProgramCanvas, het ProjectCanvas, Canvas Omgevingsmanagement hebben de medewerkers van Ten Have-Change Management het VeranderCanvas geschreven. Ze hebben een goed geschreven, praktisch en visueel aantrekkelijk (werk)boek gemaakt waarin de veranderkundige theorie over veranderen tot het noodzakelijk minimum is beperkt.

Verandermanagement
Rudy Kor

Projecten kunnen niet zonder management: over zelfsturende teams en projectmanagers

07-11-2018
reageer
Rudy Kor

In een doorsnee organisatie zijn er veel projecten, zoals de integratie van twee systemen, ontwikkeling van een digitaal lespakket, nieuwe huisvesting, ontwerpen van een andere huisstijl, of het invoeren van een andere behandelmethodiek voor demente patiënten. Om een project tot een goed einde te brengen, is er altijd aandacht nodig voor het uitvoeren van een een aantal projectmanagementtaken.

Projectmanagement
Rudy Kor

Managen bestaat uit dertig activiteiten die nodig waren, zijn en blijven

24-10-2018
reageer
Rudy Kor

Met plezier heb ik het boek ‘Management moet – beter presteren door slim te managen’ van mijn collega Martijn Jansen gelezen (dus in het navolgende zal er wel sprake zijn van enige subjectiviteit). Hij heeft zijn lijvig proefschrift, dat hij in mei van dit jaar op de VU in Amsterdam met verve en succes verdedigde, nu in een wat compacter (186 pagina’s) boek verwoord. Zijn boek is enerzijds een verslag van zijn promotieonderzoek (wat voor mij soms afleidde van de grote lijn in een betoog) en anderzijds een ‘werkboek’ voor zij die (gaan of willen) managen of gemanaged worden.