Ronald Odenkirchen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Ronald Odenkirchen

Manager en adviseur

Sinds juni 2000 ben ik werkzaam voor Twynstra Gudde, als manager interim managementvraagstukken, programmamanagement en adviseur binnen het veiligheids- en publieke domein.

About me

Eerder was ik bijna 30 jaar werkzaam als (executief) politieambtenaar voor de Koninklijke Marechaussee en Politie. Daar was ik actief binnen diverse politie-, justitie- en veiligheidsorganisaties en was ik als organisatieadviseur en managementtrainer verbonden aan het Politie Studie Centrum, Huis ’t Velde te Warnsveld.

Ik ben bekend met strategische vraagstukken binnen het veiligheids- en publieke domein. Vanuit mijn kennis- en ervaring ben ik in staat complexe vraagstukken te structureren en te organiseren. Hierbij begeleid ik mijn opdrachtgevers en interim managers bij het uitvoeren van unieke en complexe opgaven. Verder ben ik gespecialiseerd in complexere programma- en projectmanagementvragen en organisatieverandering.

U kunt mij aanspreken op mijn resultaatgerichtheid en oplossend vermogen en op gebied van:

  • interim management
  • publiek domein, waaronder o.a. vorming RUD
  • programma- en projectmanagement
  • doorlichting, fusies en samenwerkingsvraagstukken
  • (inhoudelijke) dagvoorzitterschap en procesbegeleiding
Geniet van de kracht van het contact

Blogs

  • Eigenaarschap: het spanningsveld tussen opdrachtnemer en opdrachtgever bij een RUD

    21 oktober 2013 Lees verder