Roel Reuser | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Roel Reuser

Senior Adviseur

De samenwerking tussen de diverse actoren in het bouwproces zo inrichten dat problemen later in het proces worden voorkomen of dat er adequaat gereageerd kan worden als de problemen zich toch voordoen. Dat is de uitdaging waar ik mij als adviseur graag mee bezig houd. Het is volgens mij namelijk vaak de organisatorische complexiteit en niet de technische complexiteit die aan de oorsprong ligt van de meeste problemen in een bouwproject. Dit geldt zeker ook voor de infrastructurele projecten waar ik me voornamelijk op richt.

About me

Dankzij mijn civiel technische en bedrijfskundige achtergrond voel ik mij erg thuis op het snijvlak van de harde projectinhoud en de zachtere bouworganisatie. Bovendien doorzie ik, met mijn financiële kennis, het belang en het nut van financiële stromen als sturend instrument. Financiën kunnen echter niet alleen leidend zijn; zonder geschikte samenwerkingsvorm en -hygiëne zijn de projecten gedoemd tot mislukking. Ik vind dat een op maat gemaakte aanbestedingsprocedure en contractvorm sterk kan en moet bijdragen aan een balans tussen vertrouwen en financiële afspraken.

De combinatie van veel verschillende actoren en hun belangen maakt infrastructurele projecten vaak zeer complex. Ik breng complexiteit terug in beheersbare happen door een probleem analytisch te banaderen. Met mijn enthousiasme en goede sociale en communicatieve vaardigheden ben ik in staat om andere betrokkenen te bewegen tot een coöperatieve houding.

Betrokkenen bewegen tot een coöperatieve houding

Blogs

  • Ontsnappen aan de papieren tijger van SCB - Vijf succesfactoren voor Systeemgerichte Contractbeheersing

    12 mei 2017 Lees verder
  • SCB is geen contractmanagement van een geïntegreerd contract!

    08 mei 2015 Lees verder
  • GRIP: Oefenen met de contractbeheersing van een geïntegreerd contract

    21 juni 2013 Lees verder