Roel Lauwerier | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Roel Lauwerier

Senior adviseur

Thuis in het publieke domein. Voor complexe vraagstukken met een grote maatschappelijke relevantie kom ik graag mijn bed uit. Op een pragmatische manier zoek ik naar concrete oplossingen. Ik ben vooral actief met evaluatieonderzoeken, governancevraagstukken, (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden en de transformatie van het sociaal domein.

About me

Ik ben gepromoveerd op het domein van wetgeving en beleid, manager geweest op een universiteit, gewerkt bij de Rekenkamer Rotterdam en bij het adviescollege Actal, en ik was wethouder in Tilburg. Vanuit verschillende invalshoeken ben ik altijd actief geweest in en met het publieke domein. Deze brede ervaring zet ik in in mijn werk als senior adviseur. Complexe vragen los ik op door inhoud, proces en organisatie met elkaar te verbinden. Evaluatieonderzoeken voer ik gedegen en gestructureerd uit met een goed ontwikkelde politieke antenne. Deze evaluaties voer ik toekomstgericht uit met de nadruk op het versterken van het lerend vermogen.

Voor complexe vraagstukken met een grote maatschappelijke relevantie kom ik graag mijn bed uit.

Blogs

  • Roel Lauwerier

    3 tips bij het maken van een Lokale Educatieve Agenda

    07 april 2016 Lees verder