Roderik Kouwenhoven | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Roderik Kouwenhoven

Senior adviseur

Ik houd mij als organisatieadviseur bezig met het realiseren van zinvolle organisatieveranderingen in het veiligheidsdomein. Daarbij heb ik een sterke focus op de meerwaarde van de verandering voor het primaire (werk)proces van de organisatie(s). Dat is namelijk veelal de plek in de organisatie, waar het verschil wordt gemaakt in relatie tot de externe opgave(n) van de organisatie(s).

About me

De (bestuurlijke/strategische) context is voor de realisatie van de verandering echter veelal van gelijk belang. Mijn uitdaging is dan ook om binnen de gegeven kaders en rekening houdend met de belangen, tot veranderingen te komen die bijdragen aan het primaire proces. Mijn kwaliteit om te schakelen tussen het strategisch, tactisch en operationeel niveau en de verbinding daartussen te leggen, is dan zeer bruikbaar.

Mijn kracht en energie zitten hem op vraagstukken waarbij ik samen met mensen werk aan verbeteringen binnen en tussen organisaties. Uitdagend daarbij vind ik vraagstukken die reeds langere tijd bestaan en waar geen eenvoudige oplossingen voor zijn (taaie vraagstukken). Ik heb specifieke ervaring opgebouwd met trajecten waarbij organisaties/teams voor de opgave staan om te gaan samenwerken dan wel te fuseren in een bestuurlijk complexe omgeving. Voorbeelden van opdrachten zijn het als projectleider realiseren van een Veiligheidshuis, als projectadviseur ondersteunen bij de samenvoeging van politieregio’s en als projectadviseur ondersteunen bij de regionalisering van enkele brandweerkorpsen. Mijn meerwaarde zit hem o.a. in het feit, dat ik ervaring heb in het gehele traject van visie en strategie, vertaald naar inrichting en processen, tot en met het werkbaar krijgen van dat alles in het primaire proces.

Taaie vraagstukken zijn juist de moeite waard

Blogs

  • Bezoek ook onze themasite: Spelen met weerbarstigheid bij het veranderen van politiewerk

    30 maart 2016 Lees verder
  • De opsporing van vvc-aangiften verdient een volwaardige positie

    18 juli 2012 Lees verder
  • Van leiderschapsretoriek naar leiderschapsdaden

    31 oktober 2011 Lees verder