Rob Poels | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Rob Poels

Partner Strategie in digitale transities

Ik houd mij bezig met strategisch leiderschap in digitale transities. De impact van de technologie op de strategie van een organisatie is groot en groeiend. Er komen concurrenten vanuit onverwachte hoeken, u moet samenwerken in netwerken, en er ontstaan nieuwe organisatievormen. Daarbij vergt technologie vaak om substantiële investeringen.

About me

Het tempo van de technologische ontwikkelingen wordt naar mijn mening vaak overschat en de impact van de technologie onderschat. Betekent aan de ene kant dat er in de regel ruim tijd is om je voor te bereiden. Maar aan de andere kant dat er door de vaak niet bekende impact bedreigingen ontstaan of kansen worden gemist.

Ik help opdrachtgevers graag bij het verkennen van de strategische impact en kansen van digitale transities en bij het grip krijgen op de toch vaak complexe technologie die nodig is voor strategische veranderingen.

Ik geloof niet in een stappenplan om tot het ultieme businessmodel te komen. Mij moet u vragen om de technologische ontwikkelingen te duiden en samen met u te doordenken hoe de organisatie te richten naar een nog deels onbekende toekomst.

Naast adviseur ben ik docent van de leergang ‘digitaal leiderschap’ bij AOG en de opleiding klinisch informaticus aan de TU Eindhoven. Ik ben lid van de Program Review Board van de opleiding ‘MBA in Business & IT’ op Nyenrode en heb verschillende boeken en artikelen op mijn naam staan.

Markten & Sectoren

Financiële dienstverlening, Cure

Expertises

ICT, Strategievorming

Blogs

  • Introductie digitaal leiderschap

    15 mei 2013 Lees verder