Ricardo van Breemen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Ricardo van Breemen

Adviseur Mobiliteit en Infrastructuur

About me

Als bestuurskundige met een ruimtelijke inslag heb ik al vroeg een fascinatie ontwikkeld voor (complexe) verkenning- en samenwerkingsopgaven rond infrastructuurplanning. Met en voor professionals organiseer ik de feitelijke en objectieve beslisinformatie waarmee beslissers in staat worden gesteld een goede afweging te maken. Dit doe ik door analytisch vermogen en scherpte in te brengen, gecombineerd met enthousiasme, humor en oprechte interesse in de ander. 

Mijn drijfveer is dat ik echt wil weten ‘hoe het zit’ en niet loslaat tot ik de essentie van het vraagstuk begrijp. Daarvoor ‘duik’ ik waar nodig de diepte en details van inhoudelijke onderzoeken in. Dat stelt mij in staat een brede blik te hanteren en diverse partijen en belangen samen te brengen. In deze rol heb ik zowel ervaring op Rijksniveau (MIRT-projecten) als op regionaal en lokaal niveau in het fysieke domein.