Ricardo van Breemen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Ricardo van Breemen

Adviseur Mobiliteit en Infrastructuur

Door het samenbrengen en mobiliseren van diverse partijen, disciplines en belangen help ik opdrachtgevers met het uitwerken van vraagstukken rond nieuwe infrastructuur en assetmanagementopgaven. Mijn kracht ligt in het slaan van de ‘brug’ tussen inhoud en strategiebepalers.

About me

Als adviseur bij Twynstra Gudde werk ik op het snijvlak van omgeving(smanagement) en planproducten (planstudies). Ik heb ervaring met het begeleiden van diverse effectstudies (met name maatschappelijk economische analyses) in het fysieke domein. Hier treed ik regelmatig op als onderzoeksleider of penvoerder. Vanuit deze kennis, met name het op inhoud en proces organiseren en aansturen daarvan, zie ik er op toe dat het product inhoudelijk ‘staat’ binnen de daarvoor afgesproken tijd en middelen. Maar ook dat er ook voldoende aandacht wordt besteed aan wat er nodig om het eindproduct goed te laten ‘landen’. Daarnaast werk ik graag in teamverband, waarin ik door mijn betrokkenheid ook anderen in het team motiveer om het optimale uit zichzelf te halen.