Peter van der Lugt | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Peter van der Lugt

Partner

‘Iemand om mee te praten’, zeg ik nogal eens als mensen vragen wat ik doe/ben. Dat ‘gesprek’ gaat vaak over het ‘ambacht’ van besturen en het daarin vinden van de goede balans tussen daadkracht, betrokkenheid en reflectie. Mijn gesprekspartners zijn bestuurders, toezichthouders, managers, maar ook professionals en beleidsmakers die in het bestuurlijke ‘spel’ actief zijn. Daarbij gaat het nooit alleen over de inhoudelijk-functionele kant van de vraag, maar ook over de onderliggende persoonlijke aspecten, die altijd mede bepalend zijn in bestuurlijke processen.

About me

Soms zijn de vragen direct: Onze samenwerking loopt stroef, kun je ons helpen? Kunnen we periodiek een reflectiedag met je afspreken, we nemen daar zelf te weinig tijd voor. Kun je mij een tijdje coachen? Soms zijn de vragen meer inhoudelijk/strategisch, zoals de begeleiding van een samenwerkingsinitiatief of fusie, ondersteuning bij een strategische verkenning, een inrichtingsvraag of veranderproces, meedenken bij de ontwikkeling, toetsing of implementatie van (landelijk) beleid, of een evaluatie van een Raad van Toezicht. Ik opereer vooral in het publieke domein, met een hoofdaccent in de zorgsector. Ik combineer in mijn werk een goed gevoel voor ‘hoe het werkt’ in het klantsysteem, hoe de verschillende betrokkenen in een vraagstuk c.q. situatie zitten en wat het beste zou kunnen zijn voor het geheel. Vandaar uit ondersteun ik, door te luisteren, te spiegelen, te duiden, te confronteren en te adviseren.