Peter Groeneveld | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Peter Groeneveld

Project Executive

Werkzaam op het gebied van onderzoek, voorbereiding en uitvoering van grote complexe projecten op het gebied van droge en natte infrastructuur en utiliteitsbouw. Ik richt mij op project- en procesmanagement om deze projecten gerealiseerd te krijgen van de verkenningsfase, planuitwerking, aanbesteding tot en met de realisatie en nazorg.

About me

In mijn opdrachten ben ik eindverantwoordelijk projectdirecteur of sparringpartner voor bestuur/directie. Ik werk op het snijvlak van politieke en bestuurlijke besluitvorming, met een projectmatige aanpak en veelal in een vroegtijdige samenwerking met marktpartijen om het project zo effectief mogelijk te realiseren. Mijn werkzaamheden omvatten de voorbereiding en realisatie van infra- en utiliteitsprojecten, het managen van omvangrijke aanbestedingstrajecten en de advisering over de organisatie en aanpak van projecten. Ik werk in mijn projecten sterk resultaatgericht maar combineer dit met aandacht voor de projectomgeving, de betrokken bestuurders en projectmedewerkers.

Naast mijn werkzaamheden in projecten ben ik betrokken bij adviesopdrachten die zijn gericht op het opzetten en verbeteren van projectorganisaties en het toepassen van projectbeheersingstools. Ik ben betrokken geweest bij omvangrijke infrastructurele projecten zoals HSL, Betuweroute en Randstadrail, opdrachtgever van infraprojecten in de gemeente Amsterdam en bij bouwprojecten van onder andere Flora Holland, AEB en AEGON.