Paul van Beers | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Paul van Beers

Senior adviseur

Verbetering realiseren. Werken aan verbetering in de samenwerking tussen veiligheidspartners, in de organisatie van veiligheid, in het begrijpen van een vraagstuk en aan de professionele ontwikkeling van mensen; daar word ik enthousiast van. Dit begint door samen met een opdrachtgever scherp te stellen wat echt nodig is om tot het beoogde resultaat of de gewenste ontwikkeling te komen.

About me

Mijn kracht ligt in het 'tot komen de essentie’. Ik ben in staat om snel inzicht te ontwikkelen in een vraagstuk, ook als dit complexiteit en veelzijdigheid is. Onderzoekend zijn naar de betekenis en impact van veranderingen en vernieuwingen hoort bij mij. Dit helpt me om een passende veranderaanpak, programmaplan of training te ontwikkelen. In mijn aanpak hou ik rekening met de belangen, condities en mogelijke interventies om tot duurzame verbetering te komen.  Ik combineer een pragmatische resultaat- en actiegerichtheid met aandacht voor reflectie en ontwikkeling. Aan zowel een scherpe inhoud als een zorgvuldig en uitnodigend proces, hecht ik waarde.

Ik richt me op de volgende werkzaamheden:

  • programmamanager / projectleider (veranderopgaven)
  • trainer en begeleider van organisatie-ontwikkeling
  • onderzoek en evaluatie van veiligheidsvraagstukken
  • vormgeven en verbeteren samenwerking

Blogs