Paul Jongejan | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Paul Jongejan

Partner

De keuzes op het gebied van bereikbaarheid en infrastructuurontwikkeling worden steeds veelzijdiger. Mijn ambitie is om die complexe vragen terug te brengen tot de essentiële keuzes door middel van heldere afwegingskaders, effectieve besluitvormingsprocessen en slagvaardige uitvoeringsorganisaties. Vanuit de inhoud, de randvoorwaarden tijd, geld en kwaliteit en de bestuurlijke en maatschappelijke context zorg ik voor het richten van de uitvoering, zodat de resultaten altijd ‘goed’ en ‘goed genoeg’ zijn voor de besluitvorming. Tempo maken en houden is daarbij een belangrijk ingrediënt van mijn aanpak.

About me

U kunt op mij rekenen als ervaren resultaatgerichte procesmanager, die het speelveld snel overziet en richting kan bepalen. Die kennis in de breedte kan mobiliseren en om kan zetten in hanteerbare voorstellen, en die met gevoel voor bestuurlijke en intermenselijke verhoudingen en een open stijl van communiceren kan verbinden tussen verschillende rollen, belangen en disciplines.