Paul Boon | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Paul Boon

Senior adviseur

Programmamanager, procesbegeleider en adviseur in de gezondheidszorg. Specialist op het gebied van samenwerken, organisatieontwikkeling, verbinden van belangen en verandervraagstukken. Als persoon vriendelijk, betrokken en toegankelijk. Een pragmatisch, ondernemende en energieke adviseur die complexe verandervraagstukken binnen en rondom zorginstellingen en regio’s succesvol begeleidt.

About me

Waardevolle, mensgerichte zorgtransities
Meewerken aan en impact hebben op de zorg van morgen. Voor onze vrienden, familie, buren; voor onszelf. Daar haal ik mijn energie uit. We kunnen trots zijn, maar vinden ook dat het beter moet. Waardevolle, zinnige en doelmatige zorg is daarbij de basis. Dit uitgangspunt zorgt tegelijk voor taaie dillema’s. Dillema's die  vragen om  mensgerichte zorgtransities. Met nuchtere, realistische ambities. 

Van 'praten over doen' naar 'daadwerkelijk doen' komen
Met ruim 15 jaar ervaring in de gezondheidzorg in diverse rollen ligt mijn kracht in het meervoudig kunnen kijken naar de (verander)opgave. Het bijeenbrengen van belangen en gezamenlijk te zoeken naar draagvlak en een haalbare oplossing. Om een brug te slaan tussen ‘praten over doen’ en het ‘daadwerkelijk doen’. Scherp en samenwerkend. Betrouwbaar en Deskundig. Soms om te regelen, soms juist om te ontregelen. Hierbij sta ik naast de mensen die zich hiervoor verantwoordelijk voelen en begeleid hen zowel inhoudelijk als persoonlijk. Mijn stijl kenmerkt zich door betrokkenheid, snel komen tot de essentie en enthousiasme.

Aandachtsvelden
• Regionalisering en netwerkzorg
• Programma- en projectmanagement
• Organistieontwikkeling
• Veranderkundige vraagstukken
• Kwaliteit van Zorg
• Waardegedreven Zorg
• Digitalisering van Zorg
• Zorgvernieuwing en innovatie

Kijk voor meer informatie ook op: 
www.linkedin.com/in/pboon

pbo

Markten & Sectoren

Eerstelijnszorg, Zorg

Blogs

  • Lenigheid vereist in netwerkbesturing

    24 juni 2019 Lees verder