Mensen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Mensen

Martien Aartsen

Martien Aartsen

Adviseur Water

“Water crises are often primarily governance crises” (OECD, 2011). De wateropgaven van vandaag en morgen vragen om organisatorische expertise. Technische oplossingen kunnen immers alleen slagen binnen een adequaat netwerk van samenwerkende overheden, burgers en bedrijven.

Hein Abeln

Hein Abeln

Bestuursadviseur

Bestuursadvies over strategie, samenwerking/fusies, de besturing en het verandermanagement van complexe organisaties van professionals en hun externe en interne toezichthouders is mijn specialisatie. Ik heb mij toegelegd op participatieve veranderstrategieën: ik verbind graag en met enthousiasme verschillende belangen door een goed procesverloop en objectieve en duidelijke adviezen. Het fascineert mij om samen voor die organisaties een mooiere toekomst te creëren: mooier voor de patiënten/cliënten én mooier voor de professionals.

Micky Adriaansens

Micky Adriaansens

Directeur/bestuurder

Micky Adriaansens (1964) is directeur/bestuurder van Twynstra Gudde. Zij heeft een bedrijfskundige en juridische achtergrond en ruime ervaring in de zorg (bestuurder, toezichthouder) en de zakelijke en financiële dienstverlening (commissaris, advocaat, organisatieadvies, curator).

Pieter Arends

Pieter Arends

Senior adviseur

Ik ben sterk in het zoeken naar een andere weg, innovatieve manieren van kijken en het betrekken van mensen. Gericht op het nog beter maken van het eindresultaat. Mijn belangrijkste drijfveer is er toe te doen; het verschil te maken. De projecten waar ik aan werk, gaan over strategie, beleid of planvorming, met kennis van de inhoud. Dit doe ik in opdracht van overheden, vaak om de regionale bereikbaarheid te verbeteren in een samenspel met meerdere partijen.

Susan Arts

Susan Arts

Adviseur

We vinden het allemaal zo vanzelfsprekend om hier in Nederland droge voeten te hebben, ook stroomt er elke dag weer water uit de kraan. Ik vraag me af of we ons genoeg realiseren wat voor organisatie er nodig is om dit allemaal te bewerkstelligen en dit ook zo te houden in tijden van grote veranderingen.

Sia Ataredian

Sia Ataredian

Adviseur

Graag draag ik bij aan de ontwikkeling van individuen, teams en organisaties. Vaak wordt vergeten dat er tijdens tegenslagen of zelfs crises, kansen en mogelijkheden verborgen liggen. Het liefst kom ik door middel van diepgaande/filosofische gesprekken tot de kern van een uitdaging. Het uitgangspunt is altijd om samen op zoek te gaan naar de oplossing, die inspirerend, praktisch en duurzaam is. Een duurzame oplossing vraagt om een holistische aanpak. Daarbij is het belangrijk om als individu, team en organisatie, eenheid in verscheidenheid te vinden. Voor het individu kan dit de persoonlijke en professionele ontwikkeling zijn, voor teams in een vruchtbare vorm van samenwerking en voor organisaties om de teams en individuen zoveel mogelijk in hun kracht te zetten. Uiteindelijk kunnen zo de beste (bedrijfs)resultaten worden gehaald.

Martijn Baart

Adviseur

Has Bakker

Has Bakker

Adviseur, Procesbegeleider en Aanjager

Geboren optimist en overtuigd generalist met een grote liefde voor het openbaar bestuur, participatie en de democratie.

Liesbeth Beneder

Liesbeth Beneder

Adviseur

Liesbeth is adviseur slimme en duurzame mobiliteit. Ze zet zich graag in voor de transitie naar een duurzamere wereld. Hoe wij ons in deze wereld verplaatsen speelt daarbij een belangrijke rol. Nieuwe technologische ontwikkelingen zoals zelfrijdende auto’s, elektrisch vervoer of slim datagebruik, maar ook maatschappelijke veranderingen zoals het delen van voertuigen of het anders inrichten van steden kunnen een bijdrage leveren aan deze transitie. Deze veranderopgave brengt complexe uitdagingen met zich mee: niet alleen technologisch, maar vooral ook sociaal in het ontwikkelen van nieuwe vormen van organisatie, samenwerking en gebruik.

Roelof Benthem

Roelof Benthem

Organisatieadviseur

Ik help organisaties bij het verbeteren van projecten en programma’s. Ik werk voor overheidsorganisaties en het bedrijfsleven, zolang het relevante maatschappelijke vraagstukken zijn en het gerelateerd is aan mijn vakgebied: strategische communicatie en project- en programmamanagement.