Nanet Schaap | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Nanet Schaap

Adviseur

Als design manager stimuleer en waarborg ik de samenwerking tussen de gebruiker en de ontwerpende partijen. Door in gesprek te gaan maak ik belangen en wensen inzichtelijk. Ik hou daarbij altijd vast aan het motto ‘Geeft ontwerpers vrijheid, geef gebruikers zekerheid’.

About me

Van nature ben ik een mediator. Ik ben altijd opzoek naar draagvlak bij alle betrokken partijen. Als bouwkundige en mediator maak ik de vertaalslag tussen de onervarene (de gebruiker) en de professional (de ontwerper). Ik zet daarbij mijn kennis van architectuur en bouwtechniek in. Bij het opstellen van Programma’s van Eisen streef ik ernaar de ontwerpende partij(en) de vrijheid te geven die nodig is voor het opstellen van een passend ontwerp. De gebruiker vraagt juist om zekerheid. Dit bied ik door gedegen project- en procesmanagement. Dit betekent dat ik structuur aanbreng door het sturen op budget en tijd, het organiseren van besluitvorming en het toetsen van de (ontwerp)kwaliteit. Een project is voor mij pas geslaagd wanneer beide partijen trots zijn op de nieuwe huisvesting en terugkijken op een leuk en energiek proces.

Ik ben voornamelijk betrokken bij grootschalige nieuwbouw projecten, renovaties van werkomgevingen (HNW of AGW) en businesscases. 

Geef ontwerpers vrijheid, geef gebruikers zekerheid

Blogs

  • Tandheelkunde versus Eurojust

    30 oktober 2017 Lees verder
  • Programma van Eisen – PvE in One Day

    24 oktober 2017 Lees verder
  • De paradox van innoveren en programmeren

    15 juni 2016 Lees verder