mieke moor | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

mieke moor

Organisatiefilosoof

Als organisatiefilosoof leg ik mij toe op vraagstukken rondom de basale betekenis van ‘organisatie’: het menselijk vermogen om de chaotische werkelijkheid te ordenen. Veel dagelijkse werk wordt hierdoor gedomineerd: met beleidsplannen, strategienota’s, organogrammen proberen we onze complexe wereld te vatten, overzicht te creëren, risico’s te beheersen.

About me

In die ordeningsdrang blijft vaak weinig ruimte over voor het besef dat ‘waar het werkelijk om draait’ niet te regelen is. In het nuttigheidsdenken wordt veel waardevols uitgesloten. In de gezondheidszorg is het ‘geweld’ van die regelzucht voelbaar. Ik heb deze thematiek uitvoerig onderzocht in het boek 'Tussen de regels. Een esthetische beschouwing over geweld van organisatie', waarop ik in 2012 promoveerde, en dat door de OOA werd genomineerd voor het meest vernieuwende adviesboek van het jaar. Ik werk van origine in de verschillende deelsectoren van de zorg, en daarnaast steeds vaker in de volle breedte van het publieke domein. Samen met bestuurders, managers en professionals werk ik aan de opgave 'weer gewoon te doen wat nodig is' - iets wat in de complexiteit van extreme regelgeving en verregaande specialisatie vaak is zoekgeraakt. In de aan mij voorgelegde, vaak complexe vraagstukken zoek ik altijd naar concrete kwesties, gerelateerd aan de primaire taak van de organisatie. Mijn handelingsrepertoire is breed doch gericht: ik werk op basis van mijn langdurige ervaring in organisatie- en veranderkundige opdrachten en met een vakmanschap dat geënt is op mijn filosofische praktijk en op mijn nauwe verbinding met de wereld van kunst en social design.

Anderen typeren mij als een ‘beschouwend mens’ met het vermogen tot concreet handelen en het realiseren van ware resultaten. Ik blijk goed te zijn in het doorgronden van vragen, omdat ik kan luisteren, praktische kwesties betekenis geef en over een onalledaags handelingsrepertoir beschik. Ik houd het uit in een situatie waarin een oplossing niet meteen voorhanden ligt. 

Na mijn verpleegkundeopleiding studeerde ik theologie en filosofie, werkte ik o.m. in het gezondheidszorgonderwijs en was bestuurlijk actief. Sinds 2001 ben ik verbonden aan Twynstra Gudde, aanvankelijk als senior adviseur in de Gezondheidszorggroep, sinds 2015 als organisatiefilosoof van ons bureau.  Daarnaast ben ik onderzoeker in het lectoraat Change Management van de Haagse Hogeschool en docent aan een aantal masteropleidingen van ondermeer de TIAS, AOG School of Management en de Universiteit voor Humanistiek.

"Wij klagen over het systeem, maar wij zíjn het systeem" (Paul Verhaeghe)

Markten & Sectoren

Cure, Onderwijs

Blogs

  • Leerplaats voor Organiseren 3.0

    20 juni 2013 Lees verder