Maya Savelkoul

Adviseur

Ik ben op mijn best als procesbegeleider voor projecten waarbij meerdere partijen moeten samenwerken om realistische oplossingen te vinden voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Mijn kracht zit in het snel analyseren van gegevens en het doorzien van situaties. Dat gecombineerd met mijn enthousiasme zorgt dat ik partijen gezamenlijk tot een oplossing laat komen en dat de gekozen oplossing wordt gerealiseerd.

About me

In deze complexe maatschappelijke projecten combineer ik mijn inhoudelijke kennis en ervaring in de diverse ambtelijke en bestuurlijke omgevingen met de Twynstra Gudde-methodiek voor strategisch omgevingsmanagement en samenwerken. Ik heb brede ervaring op zowel de verschillende bestuurlijke schaalniveaus (rijk, provincie, regio, gemeenten, locaties), als in de verschillende planfases (van visievorming tot uitvoering) alsook op de verschillende vakgebieden (ruimtelijke ordening, infrastructuur, energie en onderwijs).

Samenwerken in energie

Blogs

  • Wat de wind van de weg kan leren: vijf verschilpunten

    25 april 2016 Lees verder
  • Pleidooi energiebedrijf Delta tot sluiting kolencentrales verdient steun van ‘groene’ partijen

    19 augustus 2015 Lees verder
  • Strategie Summit Energie & Utilities 2014: Op zoek naar draagvlak voor de energietransitie

    21 november 2014 Lees verder