Martine de Jong | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Martine de Jong

Senior adviseur, procesbegeleider en onderzoeker

Als adviseur en procesbegeleider van Twynstra Gudde staat Martine de Jong voor vernieuwing en verbinding op grensvlakken: tussen inhoud en proces, tussen verschillende sectoren en disciplines, tussen afdelingen en organisaties, tussen publiek, privaat en maatschappelijk en tussen visievorming en uitvoering. Niet voor niets is haar expertise dan ook samenwerken tussen organisaties.

About me

In haar opdrachten adviseert en begeleidt zij partijen gericht op een ambitie voor de toekomst in combinatie met een nieuwe werkwijze om beter samen te werken. De laatste jaren zijn haar opdrachten steeds meer gericht op een netwerkende en lerende rol van (overheids)organisaties. Want voor de taaie maatschappelijke vraagstukken van nu is samenwerking over grenzen nodig. Die samenwerking is niet altijd vanzelfsprekend of gemakkelijk, maar juist succesvol wanneer partijen en personen verschillen en iets kennen en kunnen wat de ander niet kan. Martine haar ambitie is om de verschillen en de daaruit voortkomende spanningen productief te maken. Naast haar advieswerk is Martine als onderzoeker verbonden aan de Urban Futures Studio van de Universiteit Utrecht, onder leiding van Maarten Hajer. Haar onderzoek gaat over het nieuwe werkveld van en de nieuwe rol voor ambtenaren en de spanningsvelden die dat meebrengt. Hoe kunnen ambtenaren zowel regie voeren en kaders stellen als loslaten en vertrouwen geven? In de wisselwerking van praktijk en wetenschap ontwikkelt zij verschillende concepten om de context van samenwerkingsopgaven en de persoonlijke impact te kunnen duiden; zoals de ‘Grenswerker’, de ‘Drie Grondvormen van Samenwerken’, de ‘Signaturen voor Samenwerking’ en ‘Tweebenige spelers’. Op deze onderwerpen promoveert zij, doceert zij, schrijft zij regelmatig artikelen en boeken en geeft zij lezingen aan verschillende organisaties. Daarbij benut ze ook haar eigen ervaringen als initiatiefnemer van het netwerk PLUG de dag. Martine gebruikt deze basis om samenwerkingsverbanden te bouwen, begeleiden en evalueren. In de afgelopen jaren heeft Martine meer dan 20 grote leer- en organisatieontwikkeltrajecten begeleid en meer dan 2000 professionals geholpen om effectiever samen te werken op de grensvlakken binnen en buiten hun organisatie: voor gemeenten, provincies, departementen, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties, energiemaatschappijen en kennisnetwerken. Met een nieuwsgierige en onderzoekende blik beschouwt zij daarbij de werkomgeving als leeromgeving om samen met de deelnemers te experimenteren met nieuwe vormen.

Provisorisch werken is professioneel in een veranderende omgeving

Opleidingen

Leeratelier samenwerken: Leer coalities bouwen en jezelf bewust inzetten

nieuwe data volgen, maak uw interesse kenbaar!

Wil jij bewuster en succesvoller worden in het samenwerken met andere partijen? Dan is dit tweedaagse leeratelier iets voor jou!

Samenwerken Bekijk opleiding Bekijk alle opleidingen

Blogs

  • Samenwerking over organisatiegrenzen is noodzakelijk

    06 juni 2018 Lees verder
  • De omgevingswet vraagt om een tweebenige overheid

    26 maart 2018 Lees verder
  • Het wapen moet zichtbaar blijven

    28 februari 2018 Lees verder