Martin Stout | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Martin Stout

Adviseur

Ik houd mij bezig met financieel management bij gebiedsontwikkeling op lokaal en regionaal niveau. Financieel management gaat verder dan alleen de financiële haalbaarheidsberekening. Als financieel manager ben je direct betrokken bij de aansturing en het transparant maken van keuzes. Denk daarbij aan risicoanalyses en risicomanagement, liquiditeitspositie en treasury, grond aan- en verkopen, fiscale afstemming, kostenverhaal op zelfrealisatoren en ontwikkelingsovereenkomsten maar natuurlijk ook planoptimalisaties en haalbaarheidsberekeningen.

About me

Mijn specialiteit is het vertalen van beleid naar uitvoering op financieel en organisatorisch vlak. Daarbij rekening houdend met de belangen van overheden, bewoners/eigenaren en marktpartijen.

Als financieel manager heb ik ervaring opgedaan bij verschillende publiek-publieke samenwerkingsverbanden. Samenwerkingsverbanden van gemeenten die gezamenlijk het financiële risico dragen van een regionale ontwikkelingsopgave. Bijvoorbeeld de concentratie van de uitbreidingslocaties voor bedrijventerreinen op één plek in plaats van bij iedere kern een kleine uitbreiding van bedrijventerreinen. Door de concentratie blijft het landschap gespaard en door de schaalvergroting kan bij de te realiseren ontwikkeling meer kwaliteit geleverd worden. Daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren.

Als financieel manager houd ik mij bezig met het haalbaar, maar vooral ook uitvoerbaar maken van bestuurlijk complexe (her)ontwikkelingsvraagstukken.

Een gebied ontwikkelen, dat doe je samen.