Marloes Rodenburg | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Marloes Rodenburg

Adviseur

Ik begeleid organisaties bij het realiseren van oplossingen voor met name financiële vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering en vastgoed. Mijn opdrachtgevers bevinden zich voornamelijk binnen de Rijksoverheid, gemeenten, het onderwijs en het bedrijfsleven.

About me

Mijn focus ligt hierbij op het onderzoeken hoe organisaties efficiënter met hun vastgoed kunnen omgaan, bijvoorbeeld door het invoeren van Het Nieuwe Werken. In dit kader schrijf ik onder andere Programma's van Eisen voor huisvesting en voer ik financiële vastgoedanalyses uit. Hierbij vertaal ik de financiële en organisatorische consequenties van veranderingen in heldere businesscases voor (strategische) beleids-/besluitvorming. Ik zie het telkens weer als een uitdaging om samen met de organisatie te werken aan verbetering.  

Daarnaast draag ik vanuit Twynstra Gudde bij aan de verdere ontwikkeling en ontsluiting van Facana. Deze database voor benchmarking en kengetallen op het gebied van huisvesting en facility management, wordt onder andere ingezet voor portefeuillemanagement en -sturing, financiële vastgoedsturing en strategievorming voor huisvesting en vastgoed. Wij maken in onze dagelijkse adviespraktijk en voor onze opdrachtgevers hier veel gebruik van. 

 

"Bedrijfsvoering en vastgoed moeten maximaal bijdragen aan het realiseren van doelstellingen en ambities.”