Marc Jager | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Marc Jager

Geassocieerd partner

Marc Jager Advies & Management en organisatieadviesbureau Twynstra Gudde hebben een overeenkomst gesloten, waarmee Marc Jager zich als geassocieerd partner aan Twynstra Gudde verbindt. Marc heeft langjarige ervaring op politiek en bestuurlijk niveau. Als zelfstandig ondernemer is hij vooral actief als proces- en projectmanager bij publiek-private vraagstukken, veelal energie-gerelateerd. Hij houdt zich samen met Twynstra Gudde met name bezig met het doorontwikkelen van publiek-private samenwerkingsvormen.

About me

De grote maatschappelijke opgaven van deze tijd vragen een gezamenlijke aanpak vanuit zowel de overheid als de markt. Pakkend voorbeeld is de transitie van de energiemarkt. Alleen door samenwerking tussen publieke en private partijen zijn de doelstellingen voor duurzame energieopwekking haalbaar. Dit geldt ook voor de domeinen Mobiliteit, Infra, Zorg en Wonen.

Twynstra Gudde ondersteunt bedrijven en overheden bij deze nieuwe publieke en private samenwerkingen, die ontstaan door de huidige veranderingen in deze marktdomeinen. Door het onafhankelijk begeleiden van deze transities, ondersteund door instrumenten die inzicht geven in mogelijk private investeringen in de publieke opgaven in deze domeinen. Marc Jager werkt daarom intensief samen met Ellen Lastdrager, senior partner ‘PPS Ontwikkelaars’ van Twynstra Gudde.

Marc Jager heeft sociologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en Bestuurskunde aan de Thorbecke Academie. Marc is ruim 12 jaar actief geweest als lid van Provinciale Staten en later Gedeputeerde Staten in Groningen. Daarnaast heeft Marc gewerkt bij het Europees Parlement en bij werkgeversorganisatie Bouwend Nederland.