Majka Van Doorn | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Majka Van Doorn

Adviseur

Als Customer Experience Designer ontwerp ik nieuwe concepten, producten, diensten, noem maar op. Altijd vanuit het oogpunt van de klant. Of liever gezegd, de mens. Dat klinkt wellicht overdreven, maar je krijgt echt een andere oplossing als je naar mensen kijkt, in plaats van naar klanten. Ik gebruik graag het voorbeeld van de wegenwacht. Als je met pech langs de weg staat, en je bent op weg om je kinderen van school te halen, dan is het belangrijker dat je daar op tijd bent, dan dat je auto direct wordt gemaakt. Pas als je kijkt naar behoeftes en verlangens van mensen, kom je tot oplossingen die niet alleen in je hoofd kloppen, maar ook in je hart.

About me

Ik krijg energie van het inspireren van organisaties en overheden om echt vanuit de wensen en behoeftes van mensen te denken én te handelen. Veel organisaties roepen dat ze de klant centraal zetten, maar vaak zie ik dat interne processen en procedures toch leidend zijn. Ik vind het leuk om organisaties te verleiden echt in gesprek te gaan met hun klanten en zo tot hele andere oplossingen te komen. Het liefst stop ik niet bij het opleveren van een nieuw concept, maar help ik jouw organisatie ook op weg om het daadwerkelijk te implementeren. Niks zo frustrerend als een prachtig plan dat op de plank blijft liggen.

Als adviseur maak ik mezelf het liefst zo snel mogelijk overbodig. Uiteindelijk moeten jullie het zelf doen, dus ik coach liever jouw medewerkers hoe zij het kunnen doen, dan dat ik aangehaakt blijf. Eentje samen, dan kun je het daarna alleen!

 

"Ik heb een onstilbare nieuwsgierigheid naar de verhalen van mensen. Dat kunnen zowel consumenten zijn, als patiënten, gasten, burgers of leden van een vereniging."

Opleidingen

Leernetwerk Woningcorporaties voor managers en leidinggevenden met een klantgerichte functie

Eerste bijeenkomst donderdag 18 april 2019 (15.00-18.00 uur)

Op 26 november jl. zijn de AEDES benchmarkscores bekendgemaakt. Voor het eerst in jaren is het huurdersoordeel niet verder gestegen. Alhoewel de scores van individuele woningcorporaties voldoende haakjes geven om te verbeteren (bijvoorbeeld door het verbeteren van reparatieverzoeken), is mogelijk een grotere winst te behalen door de totale customer experience van huurders onder de loep te nemen.

Woningcorporaties Bekijk opleiding Bekijk alle opleidingen

Leernetwerk Woningcorporaties voor bestuurders en directieleden

Op 26 november jl. zijn de Aedes benchmarkscores bekendgemaakt. Voor het eerst in jaren is het huurdersoordeel niet verder gestegen. Alhoewel de scores van individuele woningcorporaties voldoende haakjes geven om te verbeteren (bijvoorbeeld door het verbeteren van reparatieverzoeken), is mogelijk een grotere winst te behalen door de totale customer experience van huurders onder de loep te nemen.

Woningcorporaties Bekijk opleiding Bekijk alle opleidingen

Blogs

 • Majka Van Doorn

  Van naaldhakken naar gympen: autoriteit toepassen in jouw customer experience

  04 oktober 2018 Lees verder
 • Majka Van Doorn

  Succesvol worden met gratis weggeven

  20 augustus 2018 Lees verder
 • Majka Van Doorn

  Hoe mijn customer journey hart weer sneller ging kloppen. In het ziekenhuis nota bene.

  04 juni 2018 Lees verder