Maatje Nooren | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Maatje Nooren

Senior adviseur

Mijn kracht ligt in het positioneren van infrastructurele en mobiliteitsprojecten in hun brede politiek-bestuurlijke omgeving. Daarvoor richt ik mij op het regisseren van het besluitvormingsproces en op het regisseren van de beeldvorming rond een project. Dit doe ik door de belangen van de betrokken partijen en de drijfveren van de betrokken personen te verwoorden, te benutten en te verbinden. Daarbij schakel ik en ‘vertaal’ ik tussen de projectinhoudelijke kant en de bestuurskamer.

About me

Als senior adviseur heb ik op deze manier een bijdrage geleverd aan onder meer de Rijksweg A4 Delft-Schiedam (bestuurlijk secretaris), aan het advies van de Commissie-Staal voor de gemeente Leisen over de RijnGouwelijn (persvoorlichter), de invoering van de OV-chipkaart (manager strategische communicatie vanuit de regionale overheden), project Afsluitdijk (adviseur bestuurlijk proces) en de Calandbrug in de haven van Rotterdam (omgeving en bestuurlijk proces).

Klare taal, heldere besluiten

Blogs