Maarten Moggré | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Maarten Moggré

Adviseur

Ik ga voor vernieuwing en variëteit, het liefst op het snijvlak van mens en organisatie. Voor mij zijn belangrijke waarden in mijn werk betrouwbaarheid, integriteit, verantwoordelijkheid en plezier. In gesprek? Neem contact met mij op!

About me

Op dit moment ben ik vooral actief in het veiligheidsdomein. Door mijn ervaring zowel in operationele processen als ook binnen strategievorming in een politiek-bestuurlijke context, heb ik gevoel voor verschillende perspectieven en belangen. Met mijn energieke, positief-kritische instelling werk ik graag samen om mensen en organisaties verder te brengen. 

Wat je zegt weet je al. Als leidinggevende binnen de politie heb ik onder andere geleerd vooral te luisteren om te begrijpen. Het perspectief van iemand wordt mede bepaald door iemands referentiekader en huidige context. In een constant veranderende maatschappij ligt mijn interesse bij vraagstukken gericht op ontwikkeling en duurzaamheid. Voor mij zijn vertrouwen en het omarmen van verschil hierbij fundamenteel. En laten we allemaal soms even stilstaan en (individueel) reflecteren, om daarna weer een stap verder te komen. 

In mijn werk ben ik bezig met:

  • projectleiderschap
  • veranderopgaven
  • begeleiding van teamontwikkeling, organisatieontwikkeling, leiderschapsontwikkeling
  • onderzoek
Honest disagreement is often a good sign of progress - Mahatma Gandhi (1869 – 1948)