Leon Tammes | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Leon Tammes

Adviseur

De markt in de bouw en infrastructuur verandert. Er komen meer opdrachten op de markt en bouwers kunnen selectiever zijn in de opdrachten waarop ze tenderen. Er wordt beter gekeken naar de risicoverdeling tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer en er is meer aandacht voor de samenwerking. Ondanks deze ontwikkelingen kan contracteren en aanbesteden nog steeds zoveel beter. Ik help daar in mijn werk aan mee.

About me

Als adviseur contracteren en aanbesteden help ik organisaties bij contracterings- en aanbestedingsvraagstukken van complexe bouw- en infrastructuurprojecten. Ik formuleer de marktbenaderingsstrategie, stel (UAV-gc) contracten op en begeleid aanbestedingen. Door mijn ervaring met risicomanagement ben ik in staat risico’s scherp in kaart te brengen en te bepalen hoe die in het contract, de aanbesteding of tijdens de uitvoering beheerst kunnen worden. Ik voer deze werkzaamheden uit met het oog op de goede samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Omdat het mijn overtuiging is dat een goede samenwerking ervoor zorgt dat er uiteindelijk een beter resultaat wordt bereikt.