An Kramer | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

An Kramer

Geassocieerd partner

Ik ben gefascineerd door de transitie van deze tijd. Ik word geïnspireerd door voorlopers en nieuwe initiatieven en de manier waarop zij werken en leven. Ik geloof in de mogelijkheden om voorbij de grenzen van instituties nieuwe wegen te vinden. Ik verbaas me vaak over de ‘nuttig lijkende nutteloosheid’ die organisaties beheerst. Ik zoek naar wegen die de menselijkheid en daarmee het werkelijke nut terugbrengen: vaak zijn dat juist ‘nutteloos lijkende manieren’ die aansluiten bij de oorspronkelijke bedoeling en kernwaarden.

About me

Ik heb een rijke ervaring in diverse velden; van psychotherapie, filosofie, coaching en training tot social design en kunst. Dat geeft me een grote ‘ladenkast’ achter me van waaruit ik op maat kan putten. Mensen typeren me als fris en scherp met diepgang. Ik noem het zelf pragmatisch en idealistisch. Vanuit een natuurlijke rust kan ik veel ongemak uithouden.

Ik ben founder van Nomadisch leren. Nomadisch leren is een manier om informeel leren in formeel leren te brengen. Daarnaast zet Nomadisch leren verandering centraal. Dat betekent dat het expliciet uitgaat van een proces van aandachtige 'trial and error'; het verbindt denken en doen in een onvoorspelbaar iteratief proces. Daarmee maak je mensen eigenaar van hun eigen leren, en wordt het vanzelfsprekend.

In 2014 schreef ik het boek De zaal uit, Nomadisch leren voor HR-vernieuwers. https://www.managementboek.nl/boek/9781320192194/de-zaal-uit-nomadisch-leren-voor-hr-vernieuwers-an-kramer

Nomadisch leren is een filosofie over leren. Het geeft een denkraamwerk dat verandering centraal zet. Daarmee draagt het bij aan de transitie en het nieuwe paradigma van deze tijd. Nomadisch leren is tegelijk een methodiek. Het zet leren in organisaties in deze tijd met de poten in de klei. Het sluit aan bij deze tijd en draagt bij aan innovatie en verandering van organisaties.

Hoe? Door directe transparante en open samenwerking te creëren voorbij de grenzen van afdelingen of organisaties, ten dienste van concrete uitdagingen en organisatiedoelen. Door de kracht van de informele organisatie te gebruiken. Ik geloof in de kracht van delen en samenwerken, dwars door organisaties en systemen heen. Dat vraagt een continue lerende houding. Leren is de kerncompetentie waarmee mensen en organisaties kunnen meebouwen aan veranderingen. Bij Twynstra Gudde richt ik me op verander-, innovatie- en leiderschapstrajecten.

 

het kan wel, want het kan anders