Ko Allemekinders | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Ko Allemekinders

Adviseur

Met ruim 20 jaar ervaring in het adviseren van zorgorganisaties over huisvesting en vastgoed richt ik mij met name op het opstellen van strategisch vastgoedbeleid en het uitwerken daarvan in concrete huisvestingsplannen. Ik doe dat vanuit verschillende rollen met een specialisatie op het gebied van de financiële aspecten van vastgoed.

About me

Bij het opstellen van de strategische vastgoedplannen ben ik gespecialiseerd in financiële doorrekeningen om projecten financieel haalbaar te maken. In de rol van financieel toezichthouder ben ik betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van bouwprojecten. Dit doe ik zowel in opdracht van eigenaar/gebruikers als ook voor de betrokken financiers van vastgoed. In deze rol geef ik een onafhankelijk oordeel over de status van het project en signaleer ik eventuele afwijkingen of projectrisico’s in een vroeg stadium zodat tijdige bijsturing mogelijk is. Betrokkenheid en deskundigheid in zowel het bieden van overzicht als het kennen van de details zijn kenmerkend voor mijn werkstijl.