Kevin van Vulpen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Kevin van Vulpen

Adviseur

Als adviseur risicomanagement ben ik actief in het uitvoeren van risicoanalyses en het implementeren en het uitvoeren van risicomanagement in uiteenlopende projecten. De gemene deler in deze projecten is dat het grote infrastructurele projecten betreffen die bijdragen aan de ontwikkeling van Nederland.

About me

Met mijn opleiding in management, economie en recht heb ik een bedrijfskundige achtergrond. Dit gecombineerd met mijn ervaring op het gebied van projectbeheersing en risicomanagement stelt mij in staat om als adviseur complexe projecten te doorgronden en de individuele belangen van en de afhankelijkheden tussen de verschillende disciplines binnen een project in het grotere plaatje te zien.

Samenwerking, omgevingsgerichtheid, verbinden en het faciliteren van sturen raken voor mij de kern van risicomanagement. Ik ben ervan overtuigd dat een project met behulp van goed ingericht en georganiseerd risicomanagement meer grip kan krijgen op de risico’s die de gewenste projectresultaten kunnen bedreigen. Zo kan een project weg van de van de ‘waan van de dag’ en sturen op de zaken die er toe doen.

Markten & Sectoren

Mobiliteit en infrastructuur

Expertises

Risicomanagement