Judith van Wijk | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Judith van Wijk

Adviseur

Samen werken aan ruimtelijke ontwikkelingen, dat is mijn focus. En hoe kunnen we er dan samen voor zorgen dat deze ontwikkelingen ook bijdragen aan een beter, duurzamer Nederland, een betere wereld?

About me

Ik heb veel ervaring in het ruimtelijke domein, bij gebiedsontwikkelingen en overheden in diverse samenwerkingsconstructies met publieke en private partijen. Ik werk graag aan samenwerkings- en sturingsvraagstukken en politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Ik adviseer over het proces en de strategische vraagstukken die erachter verscholen zitten. De inhoud laat ik daarbij echter niet los.

De visie- en planvormingsfase hebben mijn speciale interesse, maar ook de fase om van visie tot uitvoering te komen. Ik ben sterk in het bewaken van de samenhang tussen projecten en processen en vorm vaak de schakel tussen ontwikkelingen en de brede omgeving. Het zoeken naar verbinding tussen partijen en belangen staat bij mij centraal, het resultaat hiervan is vaak een duurzame samenwerking en een beter plan voor alle partijen.

Mijn aanpak kenmerkt zich door analyse, inzicht en oplossingsgerichtheid. Ik vraag dóór, creëer (of behoud het) overzicht en breng focus aan. Hiermee kunnen partijen samen toewerken naar een integrale duurzame ruimtelijke ontwikkeling.

'samen werken aan duurzame ruimtelijke ontwikkeling’

Blogs

  • Drie opgaven voor de stad van morgen

    04 juni 2018 Lees verder