Jos Kalfsbeek | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Jos Kalfsbeek

Senior adviseur

Als adviseur mobiliteit houd ik mij vooral bezig met complexe vraagstukken op het gebied van infrastructuurplanning. Deze vraagstukken bevatten altijd twee componenten: inhoud en strategie.

About me

Mijn kracht ligt in het slaan van de ‘brug’ tussen inhoud en strategiebepalers (bestuur en management). Door het samenbrengen en mobiliseren van diverse partijen, disciplines en belangen help ik opdrachtgevers met het uitwerken van hun vraagstukken.

Ik adviseer zowel regionale overheden als de rijksoverheid en ben onder meer betrokken bij de netwerkanalyse voor de Stadsregio Arnhem Nijmegen, de netwerkanalyse voor de Regio Twente en de Verkenning Lange Termijn Schiphol.

Door de schaarse ruimte, de vele stakeholders en de complexe wet- en regelgeving zijn vraagstukken op het gebied van infrastructuurplanning in Nederland per definitie complex.

Voor mij is het een uitdaging om tot resultaten en verbeteringen te komen. De overheid en de marktpartijen moeten deze uitdaging gezamenlijk aangaan en elkaars sterke punten optimaal benutten om de gemeenschappelijke doelen te verwezenlijken.

Markten & Sectoren

Mobiliteit en infrastructuur