Jos Hillen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Jos Hillen

Senior partner

De kern van mijn werk is het regisseren van projecten en programma’s op het gebied van droge en natte infrastructuur, watermanagement en luchthavens. Ik beweeg mij daarbij op het snijvlak van politiek-bestuurlijke besluitvorming, processen en inhoud: technisch, financieel en milieukundig.

About me

Opdrachten voer ik vaak uit als onafhankelijk projectdirecteur. Daarbij geef ik leiding aan teams in de verkenningsfase, tijdens planuitwerking en bij aanbesteding en realisatie. In al deze fasen zijn omgevingsmanagement, risicomanagement en overleg met relevante maatschappelijke actoren cruciaal. Ik probeer altijd ambities te stapelen. Door een brug te slaan tussen betrokken maatschappelijke en bestuurlijke partijen, tussen bedrijven en overheden, is altijd meerwaarde mogelijk. Die meerwaarde bestaat uit een soepel proces (binnen een afgesproken budget qua tijd en geld) en een duurzaam eindresultaat.

Opdrachten waar ik met veel plezier uitvoering aan heb gegeven, zijn ontwikkeling van plannen voor vernieuwing van de Afsluitdijk, planontwikkeling voor een nieuwe zeesluis bij IJmuiden en de voorbereiding van de Zuidelijke Ringweg in Groningen. Ik was interim-directeur van Groningen Airport Eelde en heb in die periode de procedures rond baanverlenging naar 2.500 meter begeleid. In opdracht van de provincie Noord-Brabant was ik projectdirecteur voor de aanbesteding van de ombouw van de N59 tot autosnelweg. Bij dit project is in Nederland voor het eerst op succesvolle wijze een DBFM-contract toegepast in de wegenbouw.

“Een brug slaan leidt tot meerwaarde”