Joost Ruiter | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Joost Ruiter

Adviseur Energie

Hoe maak je plannen en werk je samen in de energietransitie wanneer er zoveel onbeantwoorde vragen en risico’s bestaan? In mijn werk als adviseur voor overheden en energiebedrijven doe ik mijn best om impliciete informatie in de juiste context expliciet te maken en expertises te verbinden. Zo worden (beleids)keuzes overzichtelijk, projecten haalbaar en samenwerkingen gewenst – en komt de toekomst van het energiesysteem sneller dichtbij. Complexe samenwerkingen, energietransitie en koppelingen met (regionale) economie hebben mijn specifieke interesse.

About me

Ik zoek naar persoonlijk contact met opdrachtgevers en krijg energie van het vertalen en koppelen van schijnbaar tegenstellende belangen, ook in internationale context.