Jeroen Schouten | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Jeroen Schouten

Senior adviseur

Met mijn brede management- en advieservaring in de zorg (van onderzoeker, bestuurssecretaris tot manager en organisatie-adviseur) help ik zorgorganisaties met (strategische) positionerings- en verbetervraagstukken. Ik ben gewend om te functioneren op het hoogste, strategische bestuurs- en managementniveau. In mijn advieswerk vind ik het belangrijk om de brug te slaan van strategie naar werkvloer. HIerbij altijd oog te houden voor de kerntaak van een zorgorganisatie en het speelveld waarin de organisatie zich bevindt.

About me

Ik ben senior adviseur bij Strategy Counsellors, de strategieadviespraktijk van Twynstra Gudde. Ik adviseer bestuurders in de zorg om met passende strategieĆ«n succesvol positie in te nemen in de veranderende wereld. Ik daag uit, be- en veroordeel niet, breng nieuwe inzichten en ga samen met opdrachtgevers aan de slag om te komen tot de beste en realistische strategie. 

Ik heb meer dan 24 jaar ervaring in de gezondheidszorg. Ik ben gespecialiseerd in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg maar heb daarnaast ook een brede ervaring in de GGZ en de ziekenhuiszorg. Eerder werkte ik als bestuurssecretaris en manager in deze sectoren.

Specialisaties

  • Strategie (visie, missie, strategie, positionering, meerjarenbeleid)
  • Samenwerking (organisaties en netwerken)
  • Netwerkorganiseren (tussen organisaties en binnen organisaties)
  • Integraal management (altijd op zoek naar een samenhangende totaal oplossing)

Drijfveer

Belangrijkste drijfveer voor mij om met strategie aan de slag te gaan is omdat grote en noodzakelijke veranderingen beginnen bij het neerzetten van een duidelijke koers. Om deze koers uiteindelijk waar te maken, wordt vervolgens de hele organisatie meegenomen. Wat is het effect van deze strategie voor onze clienten en voor onze medewerkers die het echte zorgwerk verrichten? HIerbij helpt het om oog te hebben voor het verleden, gript te krijgen op het heden en een duidelijk verlangen te hebben voor de toekomst.

Opdrachtgevers over mij:

"Jeroen heeft geen frustrerende geldings of performance drang, maar ben je open, luistert en stimuleert tot verder denkenen"

"Betrouwbaar, integer, deskundig en neemt ons team mee in de ontwikkeling"

"Jeroen verwerft snel vertrouwen en heeft mede daardoor een goede ingang bij mensen. Hij gunt en geeft anderen de ruimte en focust daarbij op eigen verantwoordelijkheid en onderlinge verhoudingen"

 

 

"De kracht van bezieling gebruiken om de strategische koers te bepalen"

Blogs