Jeroen Schouten | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Jeroen Schouten

Senior adviseur Strategy Counsellors

Ik ben Jeroen Schouten. Ik heb 25 jaar ervaring in de gezondheidszorg met name in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg maar ook in de GGZ en de ziekenhuissector. Vanuit mijn brede management- en advieservaring in de zorg (van onderzoeker, bestuurssecretaris tot manager en senior organisatieadviseur) help ik zorgorganisaties met (strategische) positionerings- en verbetervraagstukken. Ik ben hierbij gewend om te functioneren op het hoogste, strategische bestuurs- en managementniveau. In mijn advieswerk vind ik het belangrijk om de brug te slaan van strategie naar praktijk en omgekeerd. Dat lukt mij omdat ik weet wat de essentie en de (strategische) belangen zijn van de verschillende soorten organisaties in de zorg. Ik ken deze organisaties van binnenuit. Ik weet hoe de interne dynamiek werkt van verschillende zorginstellingen en welke invloed dit heeft op het functioneren van een organisatie op haar omgeving.

About me

Mijn drijfveer

Mijn drijfveer als mens, en daarmee als adviseur strategie, is om het verlangen naar een nieuwe toekomst aan te wakkeren, hoe complex de problematiek of de omgeving van een organisatie ook is. Hier geloof ik in.

In de afgelopen jaren ben ik bij veel zorgorganisaties over de vloer geweest. In de gesprekken die ik voer over de toekomst, de strategie en de missie die daarbij past, heb ik het vaak over wat nu het echte verlangen is van de organisatie. Waar streef je als zorgbestuurder naar? Wat is daarbij de ziel, de drijfveer van jouw organisatie?

Ik ben ervan overtuigd dat het focussen op de ziel van de organisatie bij medewerkers en andere betrokkenen bewustwording creëert. Bewustwording over de vraag waar de zorginstelling nu voor staat: van oorsprong, in het heden en in de toekomst. Het effect daarvan is dat minder vanuit angst, regeldrift of bureaucratie wordt gewerkt maar meer vanuit energie, kracht en gezamenlijkheid. Dit gaat verder dan het formuleren van een goede missie, visie en kernwaarden, die wel aanwezig dienen te zijn. Het gaat hier uiteindelijk om de concrete belofte die een organisatie met al haar medewerkers waar wil maken, voor zichzelf en voor de omgeving waarin de organisatie zich bevindt. Dit is het begin van het kijken naar een nieuwe toekomst.

Kerncompetenties

Als adviseur ben ik een denker die na een grondige analyse met een onderbouwd toekomstbeeld voor de opdrachtgever kom. Hierbij ben ik creatief en gericht op het aansluiten bij de praktijk.

Ik bekijk vraagstukken met een helikopterview om vanuit overzicht weloverwogen verbanden te leggen. Ik werk op inventieve wijze naar een eindresultaat toe. Verder ben ik objectief, integer en gericht op samenwerking en verbinding.

In mijn opdrachten werk ik vanuit de volgende krachten:

 • doorgronden van de context waarin een organisatie zich bevindt
 • neerzetten van een eerste koers
 • aanreiken van alternatieven waar een organisatie op voort kan borduren
 • constructief samen optrekken en daarbij een positief kritisch klankbord zijn
 • brengen van inspiratie vanuit kennis en ervaring.

‘Wicked problems’ en netwerk-strategie

Wat ik zie is dat door de grote hoeveelheid transities in het speelveld van de zorg en de omgeving waarin zorgorganisaties werken steeds complexer is geworden. Verhoudingen tussen partijen zijn niet meer zoals deze ooit waren. De context waarbinnen gewerkt wordt, verandert. Veel ontwikkelingen en problemen vragen om een gezamenlijke oplossing. Ik zie organisaties stoeien met deze zogenaamde ‘wicked problems’. Het knelpunt hierbij is dat iedere partij een eigen belang en een eigen positie heeft ten aanzien van het gezamenlijke probleem. Dit vraagt in mijn ogen om specifieke strategische keuzes ten aanzien van je positie in het netwerk.

Daarom ondersteun ik organisaties bij het omgaan met hun complexe omgeving. Ik adviseer over de strategische keuzes die nodig zijn om de vraagstukken die in het netwerk spelen op te lossen. Het gaat hierbij naast het in kaart brengen van de complexiteit ook om de context en de verhoudingen van de verschillende spelers in het netwerk. Ik beweeg mij dan ook graag op de grensvlakken waar organisaties elkaar raken of overlappen. Hier zit de basis voor een gezamenlijke strategie.

Mijn visie is dat complexe en door transitie ingegeven problemen opgelost worden door bewuste en weloverwogen (strategische) keuzes over de rol en positie die je wilt innemen in het totale speelveld. Eén van de belangrijke keuzes die dan gemaakt wordt, is de wijze van samenwerking die gewenst is. Gaat het om een meer directieve samenwerking, waar contracten de basis zijn of juist om een meer vrije samenwerking in een netwerk waarin de autonomie van iedere partij wordt gerespecteerd? Samen verken ik, aan de hand van een aantal praktische modellen, deze uitersten en bepalen wij de beste strategie.

Het adagium ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder en bereik je meer’ gaat hier wat mij betreft op. Ik vul dit aan met: ‘de kracht zit in het gezamenlijk benutten van onze verschillen’. Dan verdwijnen de ‘wicked problems’.

Kortom, ik help, vanuit strategische keuzes het netwerk optimaal te benutten. Dit noem ik netwerkstrategie.

Opdrachtgevers over mij

"Jeroen heeft geen frustrerende geldings- of performance-drang, maar is open, luistert en stimuleert tot verder denken"

"Betrouwbaar, integer, deskundig en neemt ons team mee in de ontwikkeling"

"Jeroen verwerft snel vertrouwen en heeft mede daardoor een goede ingang bij mensen. Hij gunt en geeft anderen de ruimte en focust daarbij op eigen verantwoordelijkheid en onderlinge verhoudingen"

 

 

"De kracht van bezieling gebruiken om de strategische koers en positie in het veld te bepalen"

Blogs

 • Personeelstekort in de zorg: oplossing vraagt een netwerkstrategie

  20 mei 2019 Lees verder
 • Jeroen Schouten

  De ziel terug in de zorg

  13 april 2018 Lees verder
 • Jeroen Schouten

  Leiderschap in netwerken vraagt om regie en verbinding

  01 april 2018 Lees verder